Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_MV_00422 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Wereldstotterdag

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 28/06/2022 - 18:23
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Tine Heyse, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Annelies Storms; Zeneb Bensafia; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Carl De Decker; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Els Roegiers; Helga Stevens

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00422 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Wereldstotterdag 2022_MV_00422 - Mondelinge vraag van raadslid Christiaan Van Bignoot: Wereldstotterdag

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Op 22 oktober 2022 is het Wereldstotterdag.

Op die dag organiseert vzw Best in samenwerking met De Krook en auteur Kaat Ponnet, auteur van een nieuw boek voor kleuters die stotteren, een event ter gelegenheid van de Wereldstotterdag.

Het programma staat nog niet volledig vast, maar ik kan al een tipje van de sluier oplichten: in de voormiddag is er een voorleessessie van het nieuwe kinderboek, in de namiddag is er een infosessie/lezing rond het herkennen van stotteren bij kinderen en zullen er tips aangereikt worden voor leerkrachten.

Vzw Best wil 250 pakketten ter beschikking stellen van de Gentse scholen, om ook daar de nodige awareness te creëren. Om dit te bewerkstellingen is men momenteel volop op zoek naar ondersteuning, zowel financieel als qua hulp bij de verspreiding.

Indiener(s)

Christiaan Van Bignoot

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 10:52

Toelichting

Bent u dit initiatief genegen?

Kan Stad Gent het initiatief rond de Wereldstotterdag ondersteunen? Zo ja, op welke manier?

Bespreking

Antwoord

De stad Gent is het initiatief naar aanleiding van de Wereldstotterdag op 22 oktober zeker genegen. Het bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen van de problematiek van stotteren helpt mee om het taboe errond te verbreken. Mensen die stotteren kunnen psychische klachten ontwikkelen, spreekangst, minderwaardigheidsgevoelens… Elk initiatief dat bijdraagt aan de ondersteuning van deze problematiek is daarom een goede stap vooruit.

Vanuit het departement Gezondheid en Zorg en het departement Onderwijs is er onvoldoende financiële ruimte om financieel bij te dragen aan dit specifieke project. Ook staat de stad niet in voor de logistieke verdeling van pakketten of andere zaken (zoals flyers…).  Wat de stad indien gewenst wel ter beschikking kan stellen is een lijst van de betreffende schoolnetten en gemeenschappen. Wat ook tot de mogelijkheden behoort zijn de subsidies Samen aan Zet.  Samen aan Zet ondersteunt concrete initiatieven die Gentenaars informeren of sensibiliseren rond maatschappelijk relevante gezondheidsthema’s, bijv. via een vormingsreek of een lezing. Alle aanvragen worden beoordeeld door een externe jury. Die bekijkt of het voorstel voldoet aan de voorwaarden van het reglement. Toegankelijkheid, openheid, samenwerking in een niet regulier kader zijn daarbij belangrijke criteria.

wo 29/06/2022 - 14:23