Terug
Gepubliceerd op 23/06/2022

2022_MV_00421 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Uitlenen feestmateriaal

vragenuurtje
ma 27/06/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
2022_MV_00421 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Uitlenen feestmateriaal 2022_MV_00421 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Uitlenen feestmateriaal

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Wie een buurt- en/of straatfeest organiseert, kan voor het uitlenen van (feest)materiaal terecht bij Stad Gent. Ik werd aangesproken door iemand die mij vertelde  dat hij voor het organiseren van een straatfeest  6 maanden op voorhand de Uitleendienst gecontacteerd had om zijn materiaal te reserveren. Hem werd toen gezegd dat dit nog te vroeg was. Toen hij 3 maand voor het evenement terug contact opnam  om het materiaal te reserveren, werd hem gezegd dat al het betreffende materiaal al  gereserveerd was. Hij kon dus uiteindelijk niet over het nodige materiaal beschikken.

Dit onder voorbehoud of het materiaal op de gepaste manier werd aangevraagd (telefonisch en niet via uitleendienst@stad.gent).

Indiener(s)

Caroline Persyn

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

do 23/06/2022 - 10:45

Toelichting

Is de schepen op de hoogte van deze problematiek?

Kan het gebeuren dat mensen die hun materiaal zo vroeg op voorhand reserveren uiteindelijk in de kou blijven staan?

Is er een (structureel) tekort aan materiaal? 

Wat kan er gedaan worden om het systeem te verbeteren / verfijnen zodat de mensen hun buurt- en/of straatfeest succesvol kunnen organiseren met het gepaste feestmateriaal van de Stad Gent?