Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00330 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: fietscirculatie Oostakkerdorp

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:18
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00330 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: fietscirculatie Oostakkerdorp 2022_MV_00330 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: fietscirculatie Oostakkerdorp

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Geachte schepen

De werken aan Oostakkerdorp zijn afgerond, en het resultaat mag er zijn. We horen heel wat tevreden reacties.

Een en ander zal nog wat moeten wennen, maar ondertussen komen er toch al enkele vragen/suggesties op ons af.

 

Zo zijn er vragen rond de fietscirculatie. Zelf konden we dit al in de praktijk even testen. Wanneer je als fietser in dezelfde rijrichting gaat als het autoverkeer, dan lukt alles prima.

De rijbaan is weliswaar smal, maar de auto’s rijden geduldig achter de fietsers. Soms zie je ook wel een minder assertieve fietser stoppen tussen de geparkeerde auto’s om het achterliggend verkeer door te laten, maar al bij al is dit nog te doen.

Moeilijker is het, wanneer je als fietser in de tegengestelde richting van het autoverkeer rijdt. Dat vergt wel wat durf.

Uiteraard verlangen we zowel van de fietsers als van de automobilisten dat ze zich aan de verkeersregels houden. Maar zelfs al doen ze dat beiden, is het nog niet zo evident om mekaar te kruisen in tegengestelde rijrichting.

Nu, wat we beiden zeker willen is dat er geen ongevallen gebeuren. Er is al heel wat in het werk gesteld om het fietsverkeer zo veilig mogelijk te maken. Ik denk hierbij aan het oversteekplekje in de richting van het veer van Langerbrugge in de Langerbruggestraat, vóór de aansluiting op het fietsknooppunt aan de rotonde. Heel comfortabel om daar te fietsen.

Mijn vragen zijn:

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 17/05/2022 - 15:16

Toelichting

Welke signalen/vragen en/of klachten heeft u hierrond reeds ontvangen?

Hoe kijkt u zelf naar deze problematiek?

Welke mogelijkheden ziet u om de situatie veiliger te maken?

Bespreking

Antwoord

Wij ontvingen een aantal vragen over het fietsen in tegenrichting in Oostakkerdorp, maar niet veel. Bij het Mobiliteitsbedrijf werden 2 vragen geregistreerd. 

In Gent laten we standaard fietsen in tegenrichting op enkelrichtingstraten toe, tenzij het manifest onveilig is. In de meeste gevallen is het veiligheidsprobleem dan er eentje van een verminderde verkeerszichtbaarheid.

Terug naar Oostakker. Een eerste vraag die we kregen ging over het geplande fietsen in tegenrichting in de Pijphoekstraat. Deze vraag kwam naar voor in de beginfase van de werken, dus nog voor het verkeer in de Pijphoekstraat opnieuw werd opengesteld. 
Omwille van een onderling zichtprobleem kon het veilig kruisen van een bus en een fiets in de Pijphoekstraat inderdaad niet voldoende worden gegarandeerd.  Daarom werd tegenrichting fietsen in de Pijphoekstraat verboden. Fietsers kunnen hier wel voor een alternatieve route kiezen.

In alle andere eenrichtingsstraten rondom het plein is de onderlinge zichtbaarheid echter wel voldoende. Om die reden is het in die eenrichtingsstraten dan ook niet aangewezen om het fietsen in de tegenovergestelde richting te verbieden. 

Het Mobiliteitsbedrijf heeft sinds de heraanleg een aantal observaties gedaan in de diverse eenrichtingsstraten rondom het dorpsplein. Vooral de afwikkeling van het fietsverkeer direct rond het middenplein werd daarbij nauwkeurig geobserveerd. Er werden daarbij echter geen problemen rond veiligheid vastgesteld, ook niet voor de fietsers in tegenstroom.
Bij de herinrichting van Oostdakkerdorp is dan gezocht naar een evenwicht tussen de wens om het pleingevoel te versterken en het verhogen van de verkeersveiligheid. Een smaller straatprofiel zorgt voor een lagere snelheid van gemotoriseerd verkeer. Rondom het dorpsplein waren snelheidsremmers om diverse redenen immers niet mogelijk. 

De rijloper van Oostakkerdorp is 4 meter breed. 

Ter vergelijking: de Volderstraat, een fietsstraat met tegenrichtingsfietsen, is ook 4 meter breed. Vrachtverkeer en bredere auto’s kruisen moet hier soms stapvoets gebeuren en dat is zeker niet altijd aangenaam, maar dit blijkt niet voor meer ongevallen te zorgen.  

Fietsers die zich niet comfortabel voelen om tegenrichting te rijden op een smaller wegprofiel, of mensen die bijvoorbeeld met jonge kinderen op weg zijn, kunnen er uiteraard ook voor kiezen om met de stroom van het autoverkeer mee te rijden. Dat heeft het voordeel dat men naast elkaar kan blijven fietsen. Het maakt de reisweg iets langer, maar het geeft wat meer comfort.
di 24/05/2022 - 10:17