Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De incidenten op de Arsenaalsite en de tijdelijke invulling

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:54
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De incidenten op de Arsenaalsite en de tijdelijke invulling 2022_MV_00336 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: De incidenten op de Arsenaalsite en de tijdelijke invulling

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In afwachting van de definitieve stedelijke ontwikkeling van de Arsenaalsite die verkocht werd door de NMBS aan een investeringsconsortium, werd 'Revive' aangeduid om te zorgen voor een tijdelijke invulling tussen 2022 en 2025, in co-creatie met een hele reeks lokale partners zoals bijvoorbeeld het Gents Kunstenoverleg en in overleg met de buurtbewoners. Dit om de site te beschermen tegen verdere verwaarlozing en om een 'vooruitblik' te realiseren naar de toekomstige ontwikkeling. Na twee zware branden, waardoor een van de grote loodsen werd vernield, is grote ongerustheid ontstaan over de timing en uitrol van de tijdelijke invulling. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 09:36

Toelichting

Kan de schepen een concrete stand van zaken geven over de aanpak van de tijdelijke invulling van de Arsenaalsite? 

Bespreking

Antwoord

Vanuit de Stad Gent werd na de zware brand van 10 mei een extern expert aangesteld om de site in het kader van de openbare veiligheid te inspecteren. Uit het verslag van de expert bleek dat de site de gebouwen op de site niet voldoende veilig zijn: loshangende delen aan gevels en daken, mangrote putten, uitstekende verankeringspunten, instortingsgevaar van een uitgebrand gebouw, aanwezigheid van gevaarlijk materiaal, stukgelsagen ruiten, aanwezigheid van asbest in constructiemateriaal .... Er werd dan ook een acuut gevaar voor de openbare veiligheid weerhouden. Op grond van deze bevindingen heeft de burgemeester vrijdag dan ook een verbod tot betreden van de volledige site aangekondigd. Dit geldt dus voor zowel de gebouwen als de site zelf.

Het betredingsverbod houdt rekening met de plannen voor het stapsgewijs opstarten van een tijdelijke invulling. Belangrijk is echter dat dit op een veilige manier kan. Pas als een aangestelde architect en de brandweer de site, of een deel van de site veilig verklaren, zal de site of dat deel van de site dan opnieuw worden vrijgegeven.

Ook werd door de Burgemeester opdracht gegeven aan de politie om extra patrouillering rond de site te voorzien.

Na de brand op 10 mei hebben wij als Stad de eigenaars (die zich verzameld hebben onder de naam 3PK Arsenaal) en Revive (de concessiehouder voor de tijdelijke invulling) onmiddellijk samengeroepen.

We hebben hen gevraagd om hoogdringend de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen en op korte termijn een plan van aanpak uit te werken voor de tijdelijke invulling. Een eerste opvolgoverleg was hierover afgelopen vrijdag. We zullen dit vanuit de Stad Gent van zeer nabij blijven volgen.

-Wat de veiligheid betreft heeft Revive alvast een mobiele bewaking opgestart. Op verschillende tijdstippen wordt de site geïnspecteerd door een beveiligingsfirma. Revive en 3PK bekijken nu ook welke bijkomende veiligheidsmaatregelen kunnen getroffen worden, zoals het plaatsen van camera’s (met bewegingssensoren), het plaatsen van functionele verlichting en het uitvoeren van bijkomende controles, specifiek op brandbaar materiaal.

-De branden van 13 maart en 10 mei ll. confronteren alle partijen die betrokken zijn bij de tijdelijke invulling natuurlijk met bijkomende obstakels. Revive en 3PK onderzoeken momenteel hoe ze met deze nieuwe situatie moeten omgaan. Ze behouden de intentie om de tijdelijke invulling tijdens de zomerperiode stapsgewijs op te starten. De potentiële rol die elk van de partijen hierbij zal opnemen, zal zo snel mogelijk worden vastgelegd zodat de gesprekken met de partners in de tijdelijke invulling verdergezet kunnen worden. De eigenaar en de concessiehouder nemen hun verantwoordelijkheid op om dit uit te klaren.

Gekoppeld aan de veiligheid is een belangrijk uit te klaren aspect ook de verzekerbaarheid van de site. Op vandaag is het onduidelijk wat de precieze consequenties zijn voor de tijdelijke invulling. Dit is één van de aspecten die momenteel wordt besproken tussen de verschillende partijen.

Revive en 3PK zullen zodra er een akkoord is, hierover gezamenlijk communiceren naar de partners.

De Stad volgt dit alles op de voet verder op, blijft de partners samenbrengen en zal actief medewerking verlenen.

Wat het vrijwilligersfeest betreft, verwachten we op korte termijn duidelijkheid. We kijken er naar uit en hopen dat het kan doorgaan, op de site of mogelijk elders – we zijn dit nu volop aan het onderzoeken.

di 24/05/2022 - 10:22