Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Subsidieoproep 'gemeente zonder gemeentehuis'

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:05
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Subsidieoproep 'gemeente zonder gemeentehuis' 2022_MV_00333 - Mondelinge vraag van raadslid Stephanie D'Hose: Subsidieoproep 'gemeente zonder gemeentehuis'

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Met 'Gemeente zonder gemeentehuis' ondersteunt Vlaanderen lokale besturen die maximaal samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening efficiënter en klantgerichter te maken. Via 7 oproepen tussen september 2021 en september 2022 kunnen gemeenten subsidiedossiers voor digitaliseringsprojecten indienen.

Indiener(s)

Stephanie D'Hose

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 18/05/2022 - 21:20

Toelichting

Op welke oproepen heeft de Stad Gent concreet ingediend?

Over hoeveel en welke dossiers gaat dit?

Hoeveel subsidies zijn hiervoor in totaal toegekend?

Bespreking

Antwoord

Het subsidieprogramma Gemeente zonder Gemeentehuis werd in juli 2021 aangekondigd door minister Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het betreft Europese relancemiddelen die door Vlaanderen via dit subsidieprogramma aan de lokale besturen ter beschikking worden gesteld. 

Dit subsidieprogramma past perfect binnen onze ambitie om de digitale transitie op vlak van dienstverlening en participatie voor onze burgers en verenigingen verder te concretiseren. Hierbij is het onze doelstelling dat alle burgers mee kunnen en mee zijn in deze digitale transitie.

Op vandaag zijn door Vlaanderen de middelen van oproepen 1, 2 en 3 reeds toegekend. De Stad Gent heeft hiervoor reeds voor in totaal 2,1 miljoen euro aan middelen toegekend gekregen voor projecten waarin de Stad Gent als trekker heeft ingediend.

In oproep 1 heeft Gent 4 dossiers ingediend als penhouder die alle 4 werden gehonoreerd, goed voor een budget van ongeveer 500.000 EUR. Het betreft volgende projecten: ‘automatisch advies leefloon’, ‘een gebruiksvriendelijke verenigingsloket’, ‘digitale oplossingen voor burgerparticipatie’ en ‘plaats en tijdsonafhankelijke authenticatie’. Tot slot is in oproep 1 ook een project van Leuven gehonoreerd waarin Gent actief partner is, betreffende ‘digitaal aangifte overlijden’. 

In oproep 2 heeft Gent 1 dossier ingediend als penhouder en dat werd gehonoreerd. Het betreft een project rond ‘fundament proactieve dienstverlening’. Toegekende budget voor dit project bedraagt ongeveer 200.000 EUR.

In oproep 3 heeft Gent 1 dossier ingediend als penhouder en ook dat werd gehonoreerd. Het betreft ‘Maatgerichte implementatie van een document management systeem’ welke handelt rond een performant documentbeheer, waarbij documenten op een eenduidige manier beheerd worden en gedeeld kunnen worden met burgers en bedrijven. Is belangrijk in het kader van de verdere opstap naar de werkplek van de toekomst. De hiervoor toegekend subsidie bedraagt bij benadering 1,4 miljoen euro. 

Daarnaast is Gent in oproep 3 ook betrokken in een project dat Mechelen als penhouder indiende en gehonoreerd kreeg, nl. ‘Burgerloket’, met focus op het vereenvoudigen en automatiseren van processen van dienst burgerzaken via het platform ‘Mijn Burgerprofiel’.

Momenteel loopt de jurering van oproep 4. In die oproep heeft Gent 2 projecten ingediend als penhouder, nl. ‘Eenheid van schuld’ en ‘Toegankelijke dienstverlenging met open services’.

Ook voor de komende projectoproepen 5 tot en met 7 plannen we om verschillende concrete dossiers in te dienen. De stadsdiensten zijn bezig samen met District 09 om deze dossiers voor te bereiden.

Tot op heden zijn we erg tevreden over de bereikte resultaten. Al onze dossiers zijn goedgekeurd voor een bedrag van meer dan 2,1 miljoen euro. Positief is bovendien dat, in het kader van de voorbereiding van de dossiers, er ook heel wat contacten zijn gelegd met andere centrumsteden en gemeenten om samen te werken rond de verdere digitalisering van onze dienstverlening.

di 24/05/2022 - 18:36