Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

2022_MV_00346 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Stormschade bomen

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 24/05/2022 - 09:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00346 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Stormschade bomen 2022_MV_00346 - Mondelinge vraag van raadslid Els Roegiers: Stormschade bomen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Els Roegiers

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 12:12

Toelichting

Tijdens de stormen in het voorjaar zijn heel wat bomen beschadigd of omgevallen. Dit verlies van groen in onze stad is te betreuren en creëert door putten en achtergelaten wortels ook soms gevaarlijke situaties voor onder andere slechtzienden.

Graag had ik hierover volgende vragen gesteld:

  • Over hoeveel bomen gaat het?
  • Worden al deze omgevallen bomen heraangeplant in Gent en wanneer gebeurt dit?
  • Worden de wortels van omgevallen bomen weggenomen? 
  • Op welke wijze worden beschadigde bomen opgevolgd?

Bespreking

Antwoord

Deze vraag werd niet ter zitting behandeld en werd schriftelijk beantwoord.

  • Over hoeveel bomen gaat het? 

De Groendienst schat dat het over ongeveer 200 bomen gaat naar aanleiding van de storm Eunice.

  • Worden al deze omgevallen bomen heraangeplant in Gent en wanneer gebeurt dit? 

Bijna alle straat- en laanbomen worden vervangen met uitzondering van plaatsen waar binnenkort een heraanleg voorzien is en op locaties waar de inplanting niet optimaal was.

Dit gebeurt komend plantseizoen (winter 22-23).

Bij bomen in bossen en parken wordt eerst gekeken naar natuurlijke verjonging. Als die gezond en voldoende aanwezig is neemt die snel de vrijgekomen ruimte in. Indien niet vervangen we door geschikte bomen.

  • Worden de wortels van omgevallen bomen weggenomen? 

Langs voet- en wandelpaden en alle risicozones verwijdert de Groendienst boomwortels zo snel mogelijk; kleinere wortels worden met de kraan uitgetrokken, grote stronken worden verwijderd door ‘frezen’. De wortelzone wordt hierna onmiddellijk aangevuld met aarde en ingezaaid.

Wortels zonder gevaar - in bossen, parken en groenzones - blijven zitten.

  • Op welke wijze worden beschadigde bomen opgevolgd? 

Al tijdens de storm startte de Groendienst onmiddellijk een noodwerking op. Alle controleurs en gespecialiseerde tuiniers inspecteerden hun regio en gaven schadegevallen zo snel mogelijk door aan een centrale opvolging, waar de taken doorgegeven werden volgens dringendheid.

Hierbij gaat de eerste prioriteit naar gevallen bomen en takken op grote verkeersassen en fietspaden. Ook gevaarlijke situaties rond scholen, en elders op het openbaar domein worden snel aangepakt. De bossen en parken, die zolang afgesloten worden gehouden, komen daarna aan de beurt.

Na de storm werden vefschillende zogenaamde “twijfelbomen” en bomen met verhoogd risico opgetekend. Deze worden binnenkort aan een trekproef onderworpen om de stabiliteit te testen.

Als mensen nog onveilige of ontoegankelijke sitauties zouden opmerken, kunnen ze dit uiteraard steeds melden aan Gentinfo.

wo 25/05/2022 - 15:46