Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00343 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Lachgasproblematiek omgeving Watersportbaan

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:14
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00343 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Lachgasproblematiek omgeving Watersportbaan 2022_MV_00343 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Lachgasproblematiek omgeving Watersportbaan

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 11:08

Toelichting

Bewoners aan de Watersportbaan en omgeving melden dat er - voor de coronacrisis – al een toenemende problematiek was met mensen die 's avonds/'s nachts lachgas gebruiken. Collega Elke Sleurs is hier eerder ook al op tussen gekomen. Ondertussen is er ter zake veel overleg geweest tussen buurtbewoners, politie en lokale sociale organisaties. Maar de bewoners stellen vast dat de problematiek blijft aanhouden, wat de leefbaarheid van de wijk vanzelfsprekend niet ten goede komt. 

Vandaar mijn vragen:

  1. Bent u bekend met de hardnekkigheid van het probleem? 
  2. Wat kan er meer gedaan worden om resultaat te boeken? 

Bespreking

Antwoord

Uit bevraging van de betrokken wijkregisseur, jeugdstraathoekwerker, flatwatcher en Woningent blijkt dat deze problematiek zich vooral vorig jaar stelde toen de Coronamaatregelen nog in voege waren. Mensen zochten naar plaatsen waar ze elkaar konden ontmoeten in de open lucht en de omgeving Watersportbaan en Yachtdreef werd een trekpleister. De klachten gingen niet enkel over het gebruik van roesmiddelen, maar over voertuigen met ronkende motoren, luide muziek, agressieve honden en zwerfvuil. 

Door een zeer goed overleg tussen overlastregie en de verschillende politiediensten kan er kort op de bal worden gespeeld en worden patrouilles verhoogd waar nodig. Er werden ook een aantal infrastructurele ingrepen doorgevoerd: door Ivago werden extra afvalkorven geplaatst en er kwam een wegversmalling, een verkeerskussen en gele onderbroken lijnen in Yachtdreef aan de kant van het water.  

Deze aanpak draagt zijn vruchten af. Sinds dit jaar is er een duidelijke daling van de klachten.  Van de buurtinspecteur krijgen we te horen dat hij geen klachten meer heeft ontvangen, meer nog, hij hoort zelfs positieve commentaren vanuit de buurtbewoners, de vissers en de roeiclub.

De politie deelt mij mee dat lachgas zeker geen nieuw fenomeen is en jammer genoeg opduikt op verschillende locaties waar jongeren samenkomen, zeker bij warmer weer en in vakantieperiodes, dit zijn parken, pleinen, kades langsheen het water. Het is dus geen fenomeen dat enkel aan de Watersportbaan wordt waargenomen. Dit jaar werd er nog geen enkele vaststelling rond lachgas gedaan in de buurt.  

Dit wilt niet zeggen dat er geen opvolging is van de problematiek. Integendeel, het wordt door de verschillende diensten goed opgevolgd en opgetreden indien nodig. De politie verzekert mij dat ze de vinger aan de pols houden op deze locatie.  

di 24/05/2022 - 18:35