Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00337 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Parkeer en zorgsticker

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:26
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00337 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Parkeer en zorgsticker 2022_MV_00337 - Mondelinge vraag van raadslid Alana Herman: Parkeer en zorgsticker

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Voor de thuisverplegingsdiensten is het niet altijd evident om een parkeerplaats te vinden in het centrum van Gent.

Sinds een tweetal jaar kunnen de Gentenaars een Parkeer + Zorgsticker aanvragen bij de Stad en op hun garagepoort kleven.  Hiermee geven ze aan dat zorgverleners voor hun garagepoort mogen parkeren.

Indiener(s)

Alana Herman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 09:37

Toelichting

Is deze sticker voldoende gekend ?

Hoeveel Parkeer + Zorgstickers werden de voorbije twee jaar aangevraagd ?

Moet men hier niet pro actiever op inzetten bijvoorbeeld bij aanvraag van een parkeervergunning ? Kan eventueel de mogelijkheid geboden worden om bij de aanvraag van een bewonerskaart een extra hokje aan te vinken voor het ontvangen van deze sticker?

Bespreking

Antwoord

De sticker parkeer en zorg werd ingevoerd in 2015. Burgers die over een ‘eigen’ parkeerplaats (voor een garagepoort) beschikken, kunnen deze sticker telefonisch, per mail of aan de balie van het Mobiliteitsbedrijf aanvragen.

Het mobiliteitsbedrijf beschikt niet over exacte data van het aantal stickers dat is aangevraagd. Ook het aantal stickers dat effectief is aangeplakt, nadat de stickers zijn verkregen, is niet gekend. Het is dus ook moeilijk te zeggen of mensen niet geïnteresseerd zijn om deze stickers op te hangen, of dat er onvoldoende over wordt gecommuniceerd.

Het Mobiliteitsbedrijf communiceert over de parkeer & zorg sticker op dezelfde wijze als voor de andere mobiliteitsproducten, met name in hoofdzaak via de website en de andere kanalen zoals GentInfo, de baliewerking, … Maar het is altijd goed om dit nog eens extra onder de aandacht te brengen. We gaan bekijken hoe we dit het best doen.

di 24/05/2022 - 10:18