Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00335 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: File Martelaarslaan

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:24
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00335 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: File Martelaarslaan 2022_MV_00335 - Mondelinge vraag van raadslid Manuel Mugica Gonzalez: File Martelaarslaan

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Elke dag, ook tijdens de daluren, staan er enorme files op de Martelaarslaan richting Ekkergem. Deze files worden veroorzaakt door het heel lange interval van de verkeerslichten op de hoek Martelaarslaan/Bernard Spaelaan. Ik spreek hier dan over ettelijke minuten eer het verkeer richting Ekkergem groen licht krijgt. Tijdens de spitsuren reikt de file hierdoor tot aan de Godshuizenlaan. Tijdens de daluren tot aan het park Bijlokehof.

Indiener(s)

Manuel Mugica Gonzalez

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 18/05/2022 - 21:32

Toelichting

Kan de lichtenregeling aangepast worden om dergelijke file te vermijden, of minstens te verminderen?

Bespreking

Antwoord

Dit verkeerslichtengeregeld kruispunt is in beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). AWV is er zich van bewust dat dit kruispunt niet optimaal functioneert en zoekt naar oplossingen. 

De verminderde doorstroming heeft verschillende oorzaken. Zo heeft AWV in samenwerking met De Lijn en de stad het kruispunt in september 2021 verkeersveiliger gemaakt in combinatie met het invoeren van een nieuw detectiesysteem voor trams. 

Dit detectiesysteem betreft een test van het KAR-systeem. Met dit systeem kunnen aankomende trams verkeerslichten beïnvloeden. De keuze van dit systeem is gemaakt door Minister Peeters. Als stad gaven we de voorkeur aan het iVRI systeem. Met een iVRI-systeem kunnen de verkeerslichten niet enkel door de tram, maar ook door andere modi worden beïnvloed. 

Dat de invoering van de nieuwe verkeerslichtenregeling meer files met zich zou meebrengen was gekend en is ook logisch. De doelstellingen van de aanpassingen waren duidelijk: de veiligheid verhogen, de doorstroming openbaar vervoer verbeteren en daarbij de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers minstens status quo houden of verbeteren. De effecten op doorstroming van gemotoriseerd verkeer werden op voorhand onderzocht. Er werd een verminderde doorstroming voor gemotoriseerd verkeer voorspeld maar er werd geen structurele file voorspeld.

Ondanks de nodige voorbereidingen is de realiteit anders uitgedraaid. De file-impact is groter dan verwacht. De oversteekbaarheid voor actieve weggebruikers is er op achteruitgegaan. De file op de R40 zorgt voor ongewenst sluipverkeer door nabijgelegen woonstraten waardoor nieuwe veiligheidsproblemen ontstaan. Momenteel is dus géén van de projectpartners tevreden met het resultaat.

Er zijn al verschillende aanpassingen gebeurd om de situaties te verbeteren. De groentijden voor gemotoriseerd verkeer op de R40 werden opgehoogd, detectiesystemen werden bijgesteld. Toch blijkt dit tot op dit moment onvoldoende. Het probleem van lange roodtijden voor alle weggebruikers blijft. AWV en De Lijn gaan verder op zoek naar mogelijke oorzaken.

Het Mobiliteitsbedrijf volgt alvast de files op de R40 en het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen verder op. Op basis van deze waarnemingen geeft het mobiliteitsbedrijf feedback door aan De Lijn en AWV zodat zij deze situatie kunnen bijstellen.

di 24/05/2022 - 10:20