Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00338 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Sanitair voor buschauffeurs

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00338 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Sanitair voor buschauffeurs 2022_MV_00338 - Mondelinge vraag van raadslid Veli Yüksel: Sanitair voor buschauffeurs

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de Beleidsnota Mobiliteit lees je dat er op een aantal plaatsen zoals aan de Dampoort en Watersportbaan parkeerplaatsen voorzien worden waar de bussen langer kunnen blijven staan, met het nodige comfort voor de chauffeurs.  

Indiener(s)

Veli Yüksel

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 09:40

Toelichting

Wat is de stand van zaken in het voorzien van faciliteiten zoals sanitair voor de buschauffeurs op de twee autocarparkings? 

Bespreking

Antwoord

Aan de Watersportbaan en de Dampoort is inderdaad ruimte voorbehouden voor bussen. 

Ik ben uiteraard begaan met het comfort van de buschauffeurs. Daarom is, zoals u vermelde in uw motivering, ook opgenomen in mijn beleidsplan dat deze wachtplaatsen beter moeten worden uitgerust. 

De middelen zijn echter beperkt, dus moeten we deze goed besteden.

Wat beide locaties betreft lopen er momenteel heel wat studies die een grote impact zullen hebben op de finale inrichting en het functioneren van beide locaties.  

Voor de Dampoort is het een tijd geleden al duidelijk geworden dat er binnen een aantal jaar grote werken op stapel staan. Daar loopt ondermeer nu een RUP voor. De bouw van een tunnel en de hele herinrichting zal daar de omgeving grondig veranderen. Het heeft dan ook weinig zin om daar nu sanitaire voorzieningen te gaan bouwen. De chauffeurs kunnen ondertussen wel gebruik kunnen maken van de voorzieningen in het Dampoortstation.

We merken voorts dat touringcars toch vooral aan de Dampoort gaan parkeren, zodat de bouw van sanitaire voorzieningen, op dit moment, aan de Yachtdreef minder aangewezen lijkt. Voor de Watersportbaan is trouwens momenteel ook een conceptstudie lopende, waardoor investeringen hier nu ook niet aan de orde zijn.
di 24/05/2022 - 10:19