Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00341 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Aanpak seksuele intimidatie tijdens de Gentse Feesten

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:11
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00341 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Aanpak seksuele intimidatie tijdens de Gentse Feesten 2022_MV_00341 - Mondelinge vraag van raadslid Karin Temmerman: Aanpak seksuele intimidatie tijdens de Gentse Feesten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

We lazen in de pers dat de pleinorganisatoren en de Stad Gent initiatieven nemen tegen seksuele intimidatie tijdens de Gentse Feesten.

We stellen echter vast dat dit enkel over preventie en curatie gaat.

Ook zal er een servicepunt zijn bij Sint-Jacobs (dixit Stad) en  een chalet of een meldpunt grensoverschrijdend gedrag vanuit de Vlasmarkt

Indiener(s)

Karin Temmerman

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 10:19

Toelichting

  • Wat met de daders ? Welke aanpak ligt hier voor ?
  • Hoe wordt er gezorgd dat initiatieven van de pleinorganisatoren en Stad zijn afgestemd op elkaar en dat het duidelijk is voor slachtoffers waar ze terecht kunnen ? Gaat dat 2 keer over hetzelfde meldpunt ?

Bespreking

Antwoord

De initiatieven die genomen zullen worden tijdens de Gentse Feesten op het vlak van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn het resultaat van de werkzaamheden van de coördinator en de Taskforce die in december werd opgericht. Samen met de pleinorganisatoren werd er specifiek rond de Gentse Feesten een gezamenlijk beleid uitgewerkt. Want seksueel geweld komt in alle contexten voor maar op evenementen waar veel mensen samen komen om te feesten, waar er gedronken en gedanst wordt, vervagen grenzen net iets makkelijker.  

Uiteraard willen we geen afbreuk doen aan dat feesten maar we streven wél naar een mentaliteitswijziging: ongewenste aanrakingen en opmerkingen kunnen niet, en nee is nee. Helaas is de maatschappelijke tolerantiegrens ten aanzien van zulk gedrag nog vaak te hoog, dat willen we hier in Gent echt veranderen. En ik geloof echt dat de kentering is ingezet, het feit dat grote festivals in navolging van ons rond dit thema aan de slag gaan, is hiervan het mooiste bewijs.  

Vanuit ons beleid werken we op 3 doelgroepen.

In eerste instantie op de daders. Een campagne die duidelijk communiceert dat Seksueel Grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt zal via stickers verspreid worden in de toiletten en urinoirs, en via de pleinorganisatoren ook op de herrashekkens en videoschermen. Nooit, nergens, en dus ook niet op de Gentse Feesten. Bij aangifte van feiten maakt de politie een proces-verbaal op, het Parket wordt gevat en wordt de gerechtelijke procedure opgestart.  

Ten tweede wordt er aan het barpersoneel, toiletpersoneel en sfeerbeheerders een opleiding gegeven zodat ze weten hoe ze moeten reageren wanneer ze getuige zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag of ze een melding krijgen van feiten. Door te weten hoe je als omstaander gepast kan reageren kan je een einde stellen aan het gedrag en potentiële slachtoffers het gevoel geven dat ze er niet alleen voor staan.   

Ten slotte zijn er de initiatieven om het slachtoffer te ondersteunen. Een vaststelling is dat de meldingsdrempel vaak nog te hoog is en dit om diverse redenen: angst, schuldgevoel, verdringing. Die drempel willen we omlaag halen en daarom worden stickers in de toiletunits aangebracht om te informeren waar ze terecht kunnen en wordt er één fysiek meldpunt, strategisch tussen de Vlasmarkt en Trefpunt, ingericht. 

Even op adem kunnen komen in een prikkelvrije omgeving is dan de eerste stap. Slachtoffers worden er opgevangen door opgeleide sfeerbeheerders van Flowgent die een open, empathische en luisterende houding aannemen. 

Indien gewenst kan politie er bij gehaald worden of kan het slachtoffer overgebracht worden naar het Zorgcentrum na Seksueel Geweld van het UZ Gent. Daar wordt het slachtoffer opgevangen door een gespecialiseerd multidisciplinair team. Tijdens de Gentse Feesten is er een directe lijn en dagelijkse afstemming tussen alle actoren 

Door duidelijk de boodschap te verspreiden dat Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag niet door de beugel kan, hopen we het probleem aan te pakken én slachtoffers aan te sporen zich te allen tijde te melden. 

 

di 24/05/2022 - 18:34