Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00340 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Betaalkaarten voor cliënten van OCMW

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 24/05/2022 - 09:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00340 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Betaalkaarten voor cliënten van OCMW 2022_MV_00340 - Mondelinge vraag van raadslid Anita De Winter: Betaalkaarten voor cliënten van OCMW

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sommige OCMW-cliënten die recht hebben op leefloon of andere financiële tussenkomsten beschikken niet over een bankrekening. Enerzijds kan het gaan om mensen die hun paspoort verloren hebben waardoor ze geen bankrekening kunnen openen. Anderzijds zijn ook nieuwkomers in het begin van de hulpverlening vaak in de onmogelijkheid om direct over een bankrekening te beschikken. De financiële steun wordt aan hen dan ook cash uitbetaald. Dit houdt echter een veiligheidsrisico in voor de cliënten (diefstal, verlies, ...) maar ook voor de werknemers van het OCMW is dit niet zonder risico's.

Indiener(s)

Anita De Winter

Gericht aan

Rudy Coddens

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 10:05

Toelichting

  • Wat is de ervaring en het beleid van het Gentse OCMW ten aanzien van deze cash uitbetalingen?
  • In welke mate is de basisbankdienst bekend bij onze MA's en wordt deze dienst bekend gemaakt bij OCMW-cliënten (bv. Oekraïense vluchtelingen)?
  • Is het systeem van herlaadbare debetkaarten (zoals gebruikt door bijvoorbeeld OCMW Brugge) een optie?

Bespreking

Antwoord

Cashbetalingen worden bij OCMW Gent zoveel als mogelijk vermeden. We stellen dan ook alles in het werk om de cliënt te ondersteunen bij het openen van een bankrekening en indien nodig een sociale bijstandsrekening. Maar soms is een cashbetaling de enige mogelijkheid om de cliënt te voorzien van geld, bijvoorbeeld omwille van verlies identiteitskaart en bankkaart.
 De sluiting van vele bankloketten bemoeilijkt trouwens de doelstelling om minder cashbetalingen te doen. Daar kunnen burgers immers cashafhalingen doen door middel van het voorleggen van een identiteitsbewijs. 

 Door de Oekraïnecrisis is deze problematiek rond toegang tot banken nog actueler geworden. De basisbankdienst werd extra onder de aandacht gebracht bij de maatschappelijk werkers en duidelijker opgenomen op het informatieplatform.

 Het systeem dat ons werd voorgesteld door Belfius als alternatief voor de debours (cash noodbetalingen aan cliënt) zijn prepaidkaarten en geen herlaadbare debetkaarten.
 Dit zijn bankkaarten die je als instelling in bulk aankoopt en kan geven aan cliënten in nood:

  • Je bepaalt zelf hoeveel op die bankkaart staat (bv 20 of 50 euro).
  • Het geld gaat maar van de OCMW-rekening zodra de kaart gebruikt wordt.
  • De kaart is éénmalig in gebruik: je moet als gebruiker het beschikbare bedrag in één keer eraf halen via een Belfius SBB automaat. De kaarten zijn voorzien van een vooraf bepaalde pincode. Je kan niet betalen in een winkel.

Dit systeem is voor ons niet zo aantrekkelijk wegens het eenmalig gebruik, de vooraf bepaalde pincode, beperkte opnamemogelijkheden, … Daarom hebben we beslist dit niet te implementeren in onze werking.

di 24/05/2022 - 11:35