Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00344 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Afgesloten brugje tussen de Hagelandkaai en de Schoolkaai

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 23/05/2022 - 18:31
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00344 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Afgesloten brugje tussen de Hagelandkaai en de Schoolkaai 2022_MV_00344 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Afgesloten brugje tussen de Hagelandkaai en de Schoolkaai

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Sinds september zijn er werken aan de gang rond de Schoolkaai. Het brugje tussen de Hagelandkaai en de Schoolkaai is sinds eind april volledig afgesloten voor voetgangers en fietsers. Dit brugje vormde een veilige toegang voor  vele ouders met kleine kinderen of oudere kinderen die zonder begeleiding naar school komen van Freinetschool het Trappenhuis. Zij worden nu verplicht een omweg te maken langs de erg drukke en niet altijd even veilige Dampoort of een enorme omweg te maken via het Van Eyck zwembad. Niet evident met een kleuter op de fiets die net kan fietsen of voor een tiener zonder begeleiding.

Indiener(s)

Emilie Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 19/05/2022 - 11:29

Toelichting

- Hoe lang zal het brugje nog volledig afgesloten zijn? 

- Is het mogelijk het brugje (deels) open te stellen zodat voetgangers en fietsers kunnen passeren?

-  Kunnen we er in de toekomst op toezien dat belangrijke toegangswegen zoals deze deels open blijven tijdens de werken om veilige toegangswegen te garanderen?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw zeer terechte bekommernis en vraag. Zoals u weet woon ik zelf in deze mooie buurt. Ik passeer dan ook regelmatig deze werven. Het is belangrijk om te weten dat er momenteel twee aangrenzende werven lopen:

  • De stad vernieuwt de riolering en wegenis in de cluster Kazemattenstraat. In deze werf is de brug bijna altijd toegankelijk geweest voor voetgangers. De stad vernieuwde onder meer ook de hellingen naar de brug in uitgewassen beton. De doorgang was er altijd in min of meerder mate gegarandeerd.
  • De brug die u beschrijft is gekend als de Pauwbrug en wordt beheerd door De Vlaamse Waterweg. En zo komen we tot een tweede werf.

Momenteel vernieuwt De Vlaamse Waterweg het brugdek van de Pauwbrug. De brug is voor deze werken inderdaad volledig onderbroken. 

De werken aan het brugdek omvatten het vernieuwen van de waterdichte laag ter bescherming van de brugconstructie. Volgens de planning wordt daarna ook de asfaltverharding van de rijbaan en voetpaden aangelegd. Deze tweede werf van de Vlaamse Waterweg loopt momenteel vertraging op. Dit komt door een onvoorziene hoogspanningsleiding van Elia in de voetpadzone van de brug. We hebben de timing nagevraagd bij de Vlaamse Waterweg. 

Hierover heb ik goed nieuws. Zo gauw er droog weer is gaat men de asfaltlaag en aan één zijde het voetpad op het brugdek aanleggen. De Vlaamse Waterweg hoopt dit deze week nog uit te voeren. Men hoopt woensdag de rijloper en aan één zijde het voetpad open te stellen.

De zone met de hoogspanningskabel zal nog even langer duren. Deze zone gaat men pas vernieuwen zodra er een oplossing is tussen Elia en de Vlaamse Waterweg.

70% van het wegdek op de brug zal de komende dagen dus afgewerkt worden en toegankelijk zijn.

 Voor wat betreft uw vraag om in de toekomst belangrijke toegangswegen deels open te houden om veilige toegangswegen te voorzien. 

Waar het enigszins mogelijk is doen we dit altijd. Ik dring daar in mijn beleid voor minder hinder en samen met de diensten bij het inplannen van werven heel hard op aan. Ik verwijs graag naar het verloop van de werf in de cluster Kazematten waar de toegankelijkheid altijd zo veel mogelijk is gegarandeerd. Momenteel vernieuwen we de Overpoortstraat, ook daar moet gewerkt worden op één helft om steeds een doorgang te voorzien. U weet dat we vorige week de onderdoorgang Contributiebrug hebben geopend. Daar zijn een vervangbrug en parallelle wegen aangelegd op deze belangrijke fiets- en wandelas.

Ik verwijs tenslotte ook graag naar de vernieuwing van de Muynckbrug. Om de hinder tijdens de onderbreking van de Munckbrug in deze drukke studentenbuurt te beperken bouwen we ook daar een vervangbrug. U ziet dat het belang van de toegankelijkheid mij bijzonder nauw aan het hart ligt en er vandaag zeer veel inspanningen gebeuren.

di 24/05/2022 - 10:20