Terug
Gepubliceerd op 25/05/2022

2022_MV_00348 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Maaien van openbare perken in de maand mei

vragenuurtje
ma 23/05/2022 - 18:00 Gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 24/05/2022 - 09:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Karin Temmerman; Zeneb Bensafia; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Jef Van Pee; Gert Robert; Bert Misplon; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Stijn De Roo; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_MV_00348 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Maaien van openbare perken in de maand mei 2022_MV_00348 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Maaien van openbare perken in de maand mei

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vorige maand in de commissie lichtte u op een vraag van onze fractie toe hoe de Stad, in het bijzonder de groendienst keuzes maakt bij het maaien van openbare grasperken of graslanden. 

We onthouden daaruit dat er niet of slechts beperkt gemaaid wordt omwille van de ecologische meerwaarde die dit biedt door het verhogen van de biodiversiteit een keuze die wij helemaal ondersteunen. Maar dus ook dat er grasperken kort gemaaid blijven wanneer ze intensief gebruikt, belopen of bespeeld worden. 

De Stad communiceert hier ook over zowel als duiding bij niet gemaaide percelen alsook algemeen sensibiliserend in het kader van de gekende maai mei niet maand, waar we als Stad bij aansluiten.

Vele Gentenaars verwachten dan ook dat er minimaal gemaaid wordt, zeker deze maand mei, ook op openbare domeinen. 

We konden de laatste weken echter heel wat verontwaardigde en terechte reacties van Gentenaars opvangen over publieke perken die in deze maand mei toch werden gemaaid. Waaronder onder andere het Fluweelpark en het Zonder-Naampark.

Indiener(s)

Zeneb Bensafia

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

vr 20/05/2022 - 12:12

Toelichting

Zijn deze vragen ook tot bij u of uw diensten gekomen?

Welke antwoorden kan u geven op deze verontwaardigde reacties? 

Is er naast de communicatie over waarom bepaalde percelen niet gemaaid worden, behoefte aan extra communicatie over waarom sommige percelen wel gemaaid worden? 

Bespreking

Antwoord

Deze vraag werd niet ter zitting behandeld en werd schriftelijk beantwoord.

  • Zijn deze vragen ook tot bij u of uw diensten gekomen?

Wij krijgen inderdaad af en toe vragen over ons maaibeleid. De actie Maai Mei Niet heeft duidelijk indruk gemaakt en zorgt er voor dat ook de Gentenaars zich heel bewust zijn van het belang van maaien, of beter gezegd: het belang van niet te maaien. Ik kan alleen maar tevreden vaststellen dat ‘lang gras’ in grote mate aanvaard is door de Gentenaar en dat de bewoners het groenbeheer met aandacht opvolgen.

  • Welke antwoorden kan u geven op deze verontwaardigde reacties?

Ik begrijp dat mensen vragen kunnen hebben als ze zien dat onze Groendienst in de maand mei toch soms maait, maar alvorens te concluderen dat verontwaardiging terecht is, lijkt het me gepast zich rekenschap te geven van onze antwoorden. De Groendienst en ikzelf lichten in onze reacties op vragen hierover steeds het maaibeheer toe. Dat maaibeheer laat zich eigenlijk best samenvatten als “we maaien met mate en enkel waar het moet”.

Waar mogelijk passen we een half-intensief of extensief maaibeheer toe. Op ruim de helft van onze graslanden wordt al extensief gemaaid en we gaan steeds op zoek naar locaties waar we een intensief maairegime kunnen omvormen naar een extensiever beheer.

Een intensief maaibeheer wordt enkel nog toegepast als daar een goeie reden voor is, dat is de facto het geval op intens gebruikte graszones, als netheidsboord, het comfort van de gebruikers (bv. wandelpaden), en omwille van de verkeersveiligheid (zichtbaarheid van het verkeer). Bij druk gebruikte gazons, ligweiden en speelweiden is niet maaien niet wenselijk en mogelijk, omdat het gras dan platgelopen wordt en later maaien daardoor veel moeilijker wordt.

Op sommige grasvelden, die nog niet bloemrijk zijn, moeten we volgens onze Groendienst net wél (al dan niet beperkt) maaien in mei, net om daarna wel een bloemrijk grasland te verkrijgen. Dit is vooral het geval op voedselrijke bodems waar grassoorten domineren. Door te maaien wordt hun groei gebroken en krijgen wilde bloemen de kans om zich te ontwikkelen. Dit gebeurt met veel success, getuige het feit dat we dit jaar nog door het Vlaamse department Omgeving en de Vlaamse Vereniging voor Openbaar Groen bekroond werden als bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen!

  • Is er naast de communicatie over waarom bepaalde percelen niet gemaaid worden,  behoefte aan extra communicatie over waarom sommige percelen wel gemaaid worden?

Tot nu hebben we vooral gecommuniceerd als een intensief beheerd grasveld werd ingeschakeld in een extensiever beheer. Vóór de actie Maai Mei Niet kwamen de meeste klachten immers over ‘lang gras’. In dergelijke gevallen legden we uit dat minder maaien geen slecht beheer was, maar net een grote ecologische meerwaarde betekent.

Nu krijgen we inderdaad echter ook vragen waarom we soms wél maaien. Om tegemoet te komen aan dit soort vragen en over hoe ons maaien past in het kader van Maai Mei Niet, pasten we onze website aan met nog duidelijkere informatie over de verschillende maairegimes en de redenen waarom gekozen wordt voor het ene of het andere maaibeheer. Uiteraard blijven we ook inzetten op informatie op het terrein en individuele en gepersonaliseerde antwoorden naar onze burgers.

wo 25/05/2022 - 15:42