Terug commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

Tue 21/06/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Hafsa El-Bazioui

Kabinet schepen Tine Heyse

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Departement Facility Management
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM

Bevoegdheid OCMW

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Bedrijfsvoering
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2028 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
    - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
    - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

  • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2028 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
    - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
    - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed