Terug
Gepubliceerd op 02/02/2022

2022_GR_00004 - Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II - Goedkeuring

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00004 - Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II - Goedkeuring 2022_GR_00004 - Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde - Fase II - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2. 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk doet uitspraken over hoe we ons verplaatsen in de wijk. In het wijkmobiliteitsplan worden de algemene ambities uit het Mobiliteitsplan Gent vertaald naar het niveau van het deelgebied. Het wijkmobiliteitsplan doet voorstellen naar aanpassingen van dit netwerk/structuur en concrete acties om tot realisaties op het terrein te komen. 

Het wijkmobiliteitsplan moet een bijdrage leveren aan het realiseren van enkele algemene doelstellingen voor de mobiliteit in Gent:

1) Het gebruik van duurzame vervoersmodi verhogen.

2) Vlotte, veilige en aangename (selectieve) bereikbaarheid garanderen.

3) Leefkwaliteit verhogen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze algemene doelstellingen werden na een participatietraject en het verzamelen van mobiliteitsdata uit de wijk vertaald naar wijkspecifieke doelstellingen (inventarisatie - fase I). In fase II worden antwoorden op deze wijkspecifieke doelstellingen geformuleerd door circulatiewijzigingen voor te stellen. Deze circulatiewijzigingen werden onder de vorm van verschillende puzzelstukken ook binnen een participatietraject besproken in de wijk. Na het raadplegen van de reacties uit het participatietraject en verder mobiliteitsonderzoek werd uiteindelijk een finaal circulatievoorstel (plan + beknopte beschrijving) opgemaakt.

Activiteit

AC35372 Ontwikkelen en implementeren van wijkmobiliteitsplannen in de deelgemeenten van Gent

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde met beknopte beschrijving, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen