Terug
Gepubliceerd op 02/02/2022

2022_GR_00082 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 11 december 2021 t.e.m. 14 januari 2022 - Kennisneming

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00082 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 11 december 2021 t.e.m. 14 januari 2022 - Kennisneming 2022_GR_00082 - Vastgestelde gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer - Rapportering over de periode 11 december 2021 t.e.m. 14 januari 2022 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad heeft in zitting van 15 december 2015 de bevoegdheid tot het vaststellen van aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.
De delegatie trad in werking op 1 januari 2016.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij deze delegatie werd een maandelijkse rapportering voorzien aan de gemeenteraad.
De rapportering over de periode 11 december 2021 t.e.m. 14 januari 2022 is opgenomen in bijlage.

Besluit

Artikel 1

Neemt kennis van de bij dit besluit gevoegde rapportering over de periode 11 december 2021 t.e.m. 14 januari 2022 van de door het college van burgemeester en schepenen vastgestelde aanvullende reglementen op het wegverkeer op de gewest- en gemeentewegen die zich op het grondgebied van de stad Gent bevinden.


Bijlagen

  • Lijst aanvullende reglementen op het wegverkeer periode 11-12-2021 tem 14-01-2022