Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00063 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Nieuwe zones betalend parkeren in de stadsrand

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 08/02/2022 - 23:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Bart Tembuyser; Toon Mertens , fractie PVDA; Wim Schuddinck , Mobiliteitsbedrijf; Ellen Druyts , fractie CD&V; Yannick Thuy , Dienst Werk en Activering; Thomas Martens , fractie Open VLD; Mathias Vandewyngaerde , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Yves Roelandt , Mobiliteitsbedrijf; Robby Lannoy , kabinet schepen Bracke; Els De Leeuw , Dienst Economie; Sofie Aelterman , kabinet schepen Watteeuw; Stefan Vanbroeckhoven , Departement Stedelijke Ontwikkeling; Ria Dossche, Dienst Economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00063 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Nieuwe zones betalend parkeren in de stadsrand 2022_MV_00063 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Nieuwe zones betalend parkeren in de stadsrand

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Uit een recent onderzoek blijkt dat de parkeerdruk in onze stad stijgt. De voorbije drie jaar is de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen in het centrum gestegen van 64 naar 71 procent. Dat komt vooral omdat er in die periode 3.000 parkeerplaatsen werden geschrapt;

In een reactie op de studie zegt u dat u:
‘overweegt om sommige zones aan de rand van Gent waar je nu nog gratis kan parkeren, betalend te maken. Op vraag van de bewoners, die zien hoe men daar zijn wagen parkeert, de vouwfiets uit de koffer haalt en naar de stad fietst.’

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 25/01/2022 - 15:05

Toelichting

Graag had ik hier wat toelichting bij:

Blijkt uit de parkeerstudie dat er gebieden zijn in de rand met een (te) hoge parkeerdruk omdat bezoekers aan de stad zich daar parkeren?

Welke zones aan de rand van Gent onderzoekt u om er eventueel betalend parkeren in te voeren? 

Op basis van welke afwegingen zullen deze zones vastgelegd worden?

Voor welke plaatsen is de invoering van een nieuwe betalende parkeerzone al beslist?

Bespreking

Antwoord

Ik ben niet fier op het schrappen van parkeerplaatsen, dat heb ik nergens gezegd. Wat ik wel zei is ‘we maken keuzes’. Publieke ruimte is schaars en dan moeten we keuzes maken. Ook een aantal andere zaken zijn belangrijk: vb veiligheid in de Spellewerkstraat. Er zijn normen van de brandweer die invloed hebben op het aantal ppl. We brengen ook groen in de straten. Te weinig raadsleden wonen in dichtbeboud gebied, dan weet je dat mensen daarnaar snakken. Ook fietsenstallingen zijn nodig. Die 40% fietsers uit de modal split hebben ook recht op ppl.

Uit het parkeeronderzoek blijkt dat de parkeerdruk in het algemeen is gestegen tussen 2017 en 2020. Dus zowel in de betalende als de niet betalende zones. Het onderzoek geeft ook aan dat het aandeel bewoners is gestegen en de gemiddelde parkeerduur ook. Een deel is te verklaren door de COVID-epidemie: er werd minder gewinkeld en meer thuisgewerkt.

Als we in wijken met een hoge parkeerdruk, de druk met een paar procenten willen verminderen, kunnen we dat doen door het bezoekersparkeren op straat te verminderen. Dat is trouwens ook zo opgenomen in het bestuursakkoord: “Bovengronds parkeren is vooral voorbestemd voor de bewoners, autodelers en mensen met een beperking. Ondergronds parkeren en afstandsparkeren zijn vooral voor bezoekers en werknemers.”  

Momenteel is er nog niets beslist, noch wat de zones betreft, noch wat de tarieven betreft. Maar het spreekt voor zich dat we de niet-betalende zones onderzoeken die aanliggend zijn aan zones waar momenteel wel al een parkeerregime geldt. Een overzicht van de betalende en niet-betalende zones kan u terugvinden in het rapport van het parkeeronderzoek 2020 op stad.gent/parkeerplan.

Voorstellen van uitbreiding van parkeerregimes zijn gebaseerd op een aantal criteria. Zo zijn er signalen van bewoners. Uiteraard nemen we ook de parkeerbezettingscijfers uit het parkeeronderzoek 2020 onder de loep, inclusief het aandeel bewoners/bezoekers. Zo zal een betalend parkeerregime inrichten in een straat/wijk waar hoge parkeerbezetting veroorzaakt wordt door bewoners waarschijnlijk weinig/amper impact hebben, doordat alle bewoners een gratis 1e bewonersvergunning en betalende 2e bewonersvergunning kunnen aanvragen.  Daarnaast wordt ook gekeken naar heraanlegdossiers en nieuwe ontwikkelingen die gekend zijn en wordt hun impact op parkeren geanalyseerd en meegenomen, indien relevant. 

Het is niet zo makkelijk om in de zones rond het betalend gebied bewoners en bezoekers te onderscheiden. We kunnen enkel dat onderscheid maken in een betalende zone waar ook bewonerskaarten zijn.

wo 09/02/2022 - 09:52