Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00067 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Bouw en tariefzetting parkeergebouw Ledeberg

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 08/02/2022 - 23:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Bart Tembuyser; Toon Mertens , fractie PVDA; Wim Schuddinck , Mobiliteitsbedrijf; Ellen Druyts , fractie CD&V; Yannick Thuy , Dienst Werk en Activering; Thomas Martens , fractie Open VLD; Mathias Vandewyngaerde , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Yves Roelandt , Mobiliteitsbedrijf; Robby Lannoy , kabinet schepen Bracke; Els De Leeuw , Dienst Economie; Sofie Aelterman , kabinet schepen Watteeuw; Stefan Vanbroeckhoven , Departement Stedelijke Ontwikkeling; Ria Dossche, Dienst Economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00067 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Bouw en tariefzetting parkeergebouw Ledeberg 2022_MV_00067 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Bouw en tariefzetting parkeergebouw Ledeberg

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Na een problematische start, zijn de bouwwerken voor de nieuwe parkeergarage in Ledeberg al geruime tijd bezig en mogen we beginnen uitkijken naar de opening ervan.

Het parkeergebouw zal dienst doen voor verschillende doelgroepen, als buurtparking, Park & Ride, Park & Bike, parking voor kort parkeren… De tarieven zouden eind 2021 aan de gemeenteraad worden voorgesteld. Die datum is ondertussen opgeschoven naar begin 2022.

De werken liepen vertraging op door een geschil met de aannemer dat leidde tot een juridische procedure. Ook de Coronacrisis had een impact op de werken.

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 26/01/2022 - 10:03

Toelichting

Graag had ik een stand van zaken:

Wanneer zal het parkeergebouw volledig afgewerkt zijn en klaar om in gebruik te worden genomen?
Hoeveel vertraging zullen de werken dan in totaal hebben opgelopen?
Wat met de kostprijs op hoeveel wordt die nu in totaal geraamd?
Wat met de gerechtsprocedure naar aanleiding van de schade aan het voetpad en de onderliggende riolering bij het begin van de werken? Wanneer wordt een uitspraak verwacht?

De parkeertoren zal ook dienen als P+R parking. Hoe ziet u dat concreet, worden hiervoor een aantal parkeerplaatsen gereserveerd?


Analoog voor de functie als buurtparking. Hoe wordt dat georganiseerd. Zal dit gaan over een afgebakend deel van de parking?
Wanneer en hoe zal er hierover met de buurt worden gecommuniceerd?


Hoe past dit parkeergebouw in het parkeerbeleid voor de omgeving? Zullen er na opening ervan wijzigingen zijn in het parkeerregime voor de aanpalende straten? Graag wat toelichting

 

Bespreking

Antwoord

We verwachten dat we het gebouw kunnen openstellen in het voorjaar, in ieder geval voor de zomer 2022. Uiteraard is dit onder voorbehoud van verdere vertragingen. 

De werken zullen dan ongeveer 2,5 jaar langer geduurd hebben dan gepland. 

Niet enkel de uitvoeringstermijn, maar ook de kostprijs is bijgesteld. Het gunningsbedrag was voorzien op 7,3 mio euro. Op dit moment wordt het uitvoeringsbedrag voor de bouw van de parking  op ongeveer 8,24 mio euro geschat. Dit betreft dus het uitvoeringsbedrag. Erelonen en exploitatiegebonden apparatuur zoals controle-en betaalapparatuur, camera’s en interfonietoestellen, goed voor nog eens 600.000euro, zitten daar nog niet in. De meerkost bestaat uit ongeveer 260.000 euro aan herziening (indexering)  en ongeveer 680.000 euro aan goedgekeurde meer-en minwerken.

Wat de gerechtsprocedure naar aanleiding van de schade aan het voetpad en de onderliggende riolering bij het begin van de werken betreft, kan ik u het volgende meedelen:
 Farys heeft de aannemer en betrokken onderaannemer op 26 november 2020 voor de Ondernemingsrechtbank van Gent gedagvaard met het oog op vergoeding van de door haar gemaakte herstellingskosten. Blijkbaar kon er geen akkoord worden bereikt met de verzekeraar die op 9 april 2021 vrijwillig is tussengekomen in de procedure. De aannemer heeft bij dagvaarding van 20 oktober 2021 de Stad in gedwongen tussenkomst gedagvaard, waarna de stad Gent op haar beurt – bij dagvaarding in gedwongen tussenkomst en vrijwaring van 16 november 2021 – het ontwerpteam gedagvaard heeft in bovenvermelde procedure. De rechter moet zich nog uitspreken over het verzoek tot aanstelling van een gerechtsexpert. Het einde van de procedure is dus nog niet in zicht. Maar dat zal ons niet beletten om de parking voor de zomer te openen.

Net zoals in de andere stedelijke parkings, worden er geen parkeerplaatsen gereserveerd, noch voor P&R-gebruikers, noch voor bewoners. Het Mobiliteitsbedrijf is momenteel bezig met het bepalen van de tarieven en de voorwaarden voor de verschillende doelgroepen. Wij denken deze voor te leggen aan de gemeenteraad dit voorjaar.
Van zodra we definitief zicht hebben op datum van opening en de voorwaarden en tarieven zal dat via de Dienst Stedelijke Vernieuwing worden gecommuniceerd.
Tot slot vroeg u ook nog hoe dit parkeergebouw past binnen het parkeerbeleid voor de omgeving.
 Het parkeergebouw biedt bijkomende parkeercapaciteit voor diverse gebruikers en kan zo de parkeerdruk in de buurt verlichten. Eventuele wijzigingen in parkeerregime n.a.v. het openen van de parking, worden momenteel onderzocht.

wo 09/02/2022 - 09:56