Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00068 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geen jaarvergunningen meer voor verhuisbedrijven in het autovrij gebied

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 08/02/2022 - 23:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Bart Tembuyser; Toon Mertens , fractie PVDA; Wim Schuddinck , Mobiliteitsbedrijf; Ellen Druyts , fractie CD&V; Yannick Thuy , Dienst Werk en Activering; Thomas Martens , fractie Open VLD; Mathias Vandewyngaerde , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Yves Roelandt , Mobiliteitsbedrijf; Robby Lannoy , kabinet schepen Bracke; Els De Leeuw , Dienst Economie; Sofie Aelterman , kabinet schepen Watteeuw; Stefan Vanbroeckhoven , Departement Stedelijke Ontwikkeling; Ria Dossche, Dienst Economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00068 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geen jaarvergunningen meer voor verhuisbedrijven in het autovrij gebied 2022_MV_00068 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Geen jaarvergunningen meer voor verhuisbedrijven in het autovrij gebied

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 26/01/2022 - 13:36

Toelichting

Door een wijziging aan het reglement kunnen verhuisbedrijven geen jaarvergunning meer krijgen om voor het autovrijgebied. Daardoor kunnen verhuisbedrijven enkel nog voor 11 uur en na 18 uur laden en lossen in autovrije zones. Dit maakt het uitvoeren van hun werk bijna onmogelijk.

De stad stelde als oplossing voor dat bewoners de nummerplaten invoeren van de verhuiswagens. Zo krijgen de wagens die bij hen komen werken een dagpas. Maar ook dat lijkt in de praktijk niet haalbaar.

De stad zou ‘de situatie bekijken’. 

            Wat is het resultaat van dit onderzoek?
            Welke oplossing is er voor de verhuisfirma’s, zodat zij in het autovrijgebied hun werk kunnen doen?

Bespreking

Antwoord

U weet dat we willen zorgen voor meer kwaliteit binnen het autovrij gebied. Dat doen we onder meer door laad- en losbewegingen in het autovrij gebied tussen 11u en 18u zoveel mogelijk te vermijden. Er staan en rijden nog altijd teveel vrachtwagens en camionetten in de autovrije straten in onze drukbezochte historische binnenstad, wat zeer hinderlijk is voor de bewoners en de vele bezoekers van dat autovrij gebied. 

Verhuisbedrijven kunnen een jaarvergunning voor het autovrij gebied krijgen op voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat zij op regelmatige basis een bestemming hebben in dat autovrij gebied.

Met deze vergunning mogen zij het autovrij gebied binnenrijden tussen 18u en 11u. In het autovrij gebied rond de Overpoort mogen zij binnenrijden tussen 05u en 19u.

Bewoners die gedomicilieerd zijn in het autovrij gebied of bewoners die naar het autovrij gebied verhuizen, kunnen een vergunning aanvragen waarbij zij derden, zoals verhuisfirma’s, toegang kunnen geven. De verhuisfirma kan daarmee 24u/24u het autovrij gebied inrijden. De nummerplaten kunnen door de bewoner ingegeven worden tot en met de dag van het binnenrijden van het autovrij gebied, dus ook als de verhuiswagen bijvoorbeeld al aan het inladen is. 

We onderzoeken verder of er nog een reglementswijziging nodig is voor de verhuizen die hier mogelijk geen gebruik van zouden kunnen maken, maar daar kan ik nu nog geen uitspraken over doen. We moeten eerst voldoende gegevens ter beschikking te hebben om te kunnen evalueren. 

Je kan trouwens ook inloggen op andere manieren dan via itsme en we zoeken ook uit of het kan via een mandaat.

wo 09/02/2022 - 09:58