Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00066 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Tijdelijke knip Zavelput

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 08/02/2022 - 23:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Bart Tembuyser; Toon Mertens , fractie PVDA; Wim Schuddinck , Mobiliteitsbedrijf; Ellen Druyts , fractie CD&V; Yannick Thuy , Dienst Werk en Activering; Thomas Martens , fractie Open VLD; Mathias Vandewyngaerde , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Yves Roelandt , Mobiliteitsbedrijf; Robby Lannoy , kabinet schepen Bracke; Els De Leeuw , Dienst Economie; Sofie Aelterman , kabinet schepen Watteeuw; Stefan Vanbroeckhoven , Departement Stedelijke Ontwikkeling; Ria Dossche, Dienst Economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00066 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Tijdelijke knip Zavelput 2022_MV_00066 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Tijdelijke knip Zavelput

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Situering

Op vrijdag 21/01/22 werd in de Zavelput, een woonstraat tussen de Heiveldstraat en de Antwerpsesteenweg afgesloten met groene plastic paaltjes. Dit kadert in het nemen van minder hinder maatregelen tav sluipverkeer als gevolg van de noodzakelijke omleidingen tbv de werken aan het knooppunt Gent-Dampoort. Dit zorgt echter voor een hele polemiek in Sint-Amandsberg. Vele chauffeurs waren verrast, de buurt kan daarentegen terug ademhalen nu het sluipverkeer eruit is. Maar de polemiek is er wel. Normaal gezien wordt voor dgl. beslissingen naar een lokaal draagvlak gezocht, door in dialoog te gaan met de buurt. Het zijn maatregelen die ook eerder passen in een Wijkmobiliteitsplan, dat er voor alle duidelijkheid nog niet is.  Het zou jammer zijn dat draagvlak aangetast wordt door gebrek aan communicatie.

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 26/01/2022 - 09:41

Toelichting

Vragen

  • 10 groene plastic paaltjes zetten lijkt een eenvoudige ingreep, maar kan de maatregel geduid en verantwoord worden? (waarom, tijdelijkheid of definitief, … ?)
  • Hoe is deze tot stand gekomen? Is daar een dialoog aan vooraf gegaan met de – ruime - buurt? Welk proces heeft hiertoe geleid? 
  • Hoe is deze maatregel gecommuniceerd? Op 17/01/22 werd dit op de website van AWV aangekondigd… Maar weinig mensen lezen spontaan de AWV-website. Het lijkt erop dat er niet grondig voorafgaandelijk hierover gecommuniceerd is, aan de vele verontwaardigde reacties van de verraste autobestuurders op sociale media te zien. Waarna dit ook de pers is opgepikt. 4 dagen tussen publicatie en uitvoering is wel bijzonder kort. 
  • Welke initiatieven zullen er genomen worden naar de buurt om de polemiek te milderen, en het draagvlak voor deze maatregel te herstellen? 

Bespreking

Antwoord

De tijdelijke filter met plooibakens is een bijkomende flankerende maatregel voor de werken aan Dampoort. Sinds de huidige fase van de werf Dampoort in november is gestart, werd er zwaar sluipverkeer vastgesteld ter hoogte van Zavelput. Zwaar sluipverkeer, meer dan 1000 voertuigen op een dag, waarvan 150 vrachtwagens, die ter hoogte van de Heiveldstraat ook allemaal een belangrijke schoolfietsroute kruisen. Ik en het stadsbestuur kiezen ervoor om de stad veilig te maken en zeker schoolomgevingen.

De paaltjes werden geplaatst op vraag van de buurtbewoners en de argumenten die deze maatregel verantwoorden zijn zeer goed gedocumenteerd, onder andere met cijfers uit Telraam. Het is een veiligheidsmaatregel en een tijdelijke minder hinder maatregel.  

Ik denk dat u het met mij eens bent, mijnheer Taeldeman, dat we in een woonwijk tijdens een werf voldoende veiligheidsmaatregelen moeten nemen. En ook op een fietsroute. Deze straat is beide! 

De maatregel werd bekend gemaakt met een bewonersbrief en staat ook op de website van AWV. 

De verontwaardigde chauffeurs die klagen op facebook gaan waarschijnlijk voorbij aan het feit dat hier al langer enkel “plaatselijk verkeer” was toegestaan. De sluiproute mocht dus al langer niet, maar de borden werden massaal genegeerd.  

Voor ik schepen was ging geen enkel bord naar het college en de gemeenteraad. Die werden geplaatst zonder dat er enige vorm van democratische controle was. Nu wordt elk bord met een aanvullend reglement geregeld. De politiek van de voldongen feiten ligt al even achter ons. 

En, mijnheer Peeters, zoals ik in het Nieuwsblad gezegd heb, en daar ben ik correct gequote, kunnen de paaltjes als minder hinder maatregel worden weggenomen als de gevaarlijke situatie door de werf aan Dampoort verdwenen is. Ik blijf momenteel 100% achter deze maatregel staan.

 

cid:image001.png@01D812D8.76CB71F0


wo 09/02/2022 - 09:54