Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00071 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Knip Zavelput

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 08/02/2022 - 23:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Bart Tembuyser; Toon Mertens , fractie PVDA; Wim Schuddinck , Mobiliteitsbedrijf; Ellen Druyts , fractie CD&V; Yannick Thuy , Dienst Werk en Activering; Thomas Martens , fractie Open VLD; Mathias Vandewyngaerde , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Yves Roelandt , Mobiliteitsbedrijf; Robby Lannoy , kabinet schepen Bracke; Els De Leeuw , Dienst Economie; Sofie Aelterman , kabinet schepen Watteeuw; Stefan Vanbroeckhoven , Departement Stedelijke Ontwikkeling; Ria Dossche, Dienst Economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00071 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Knip Zavelput 2022_MV_00071 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Knip Zavelput

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

 In Sint-Amandsberg is de nodige beroering ontstaan omtrent de afsluiting van een aantal straten (Zavelput en Quinten Metsijsstraat). Deze afsluiting zou er gekomen zijn op aansturen van AWV om sluipverkeer weg te nemen tijdens de werken aan de Dampoort.

Per definitie is deze maatregel dus tijdelijk, en wordt hij ook als dusdanig gecommuniceerd.

Groot is de verbazing van zowel de buurt als mijzelf dan ook dat de schepen in de kranten, nog voor de paaltjes goed wel waren geplaatst, al aankondigt dat ze misschien niet meer zullen verdwijnen na de werking.

Dit lijkt de overtreffende trap van government by announcement te worden, namelijk de politiek van de voldongen feiten.

Dit impliceert dat hierdoor definitieve beslissingen worden genomen zonder kader, en zonder grondig debat, noch met de buurt, noch in deze commissie of in de raad.

Nochtans heeft deze stad een lange traditie van overleg en inspraak. Niet alleen bij de invoering van het circulatieplan Binnenstad, maar ook bij opmaak van de wijk mobiliteitsplannen en de wijkstructuurschetsen wordt een gedegen politiek debat gevoerd, en een ruim inspraaktraject gevolgd.

Hier wordt een heuse knip ingevoerd zonder al die voortrajecten. Zoals gezegd zou dit aanvaardbaar kunnen zijn als tijdelijke maatregel, maar niet als definitieve.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

vr 28/01/2022 - 10:48

Toelichting

De vraag is dus vanwaar deze voortvarendheid komt. Concreet zou ik graag weten hoe en wanneer zal geëvalueerd worden, welke de criteria zullen zijn om de maatregel op termijn aan te houden, of er na de werken aan de Dampoort ook een proefperiode zonder knip zal komen, en op welke manier de bewoners, gebruikers en deze commissie zullen worden betrokken?

 

Bespreking

Antwoord

De tijdelijke filter met plooibakens is een bijkomende flankerende maatregel voor de werken aan Dampoort. Sinds de huidige fase van de werf Dampoort in november is gestart, werd er zwaar sluipverkeer vastgesteld ter hoogte van Zavelput. Zwaar sluipverkeer, meer dan 1000 voertuigen op een dag, waarvan 150 vrachtwagens, die ter hoogte van de Heiveldstraat ook allemaal een belangrijke schoolfietsroute kruisen. Ik en het stadsbestuur kiezen ervoor om de stad veilig te maken en zeker schoolomgevingen.

De paaltjes werden geplaatst op vraag van de buurtbewoners en de argumenten die deze maatregel verantwoorden zijn zeer goed gedocumenteerd, onder andere met cijfers uit Telraam. Het is een veiligheidsmaatregel en een tijdelijke minder hinder maatregel.  

Ik denk dat u het met mij eens bent, mijnheer Taeldeman, dat we in een woonwijk tijdens een werf voldoende veiligheidsmaatregelen moeten nemen. En ook op een fietsroute. Deze straat is beide! 

De maatregel werd bekend gemaakt met een bewonersbrief en staat ook op de website van AWV. 

De verontwaardigde chauffeurs die klagen op facebook gaan waarschijnlijk voorbij aan het feit dat hier al langer enkel “plaatselijk verkeer” was toegestaan. De sluiproute mocht dus al langer niet, maar de borden werden massaal genegeerd.  

Voor ik schepen was ging geen enkel bord naar het college en de gemeenteraad. Die werden geplaatst zonder dat er enige vorm van democratische controle was. Nu wordt elk bord met een aanvullend reglement geregeld. De politiek van de voldongen feiten ligt al even achter ons. 

En, mijnheer Peeters, zoals ik in het Nieuwsblad gezegd heb, en daar ben ik correct gequote, kunnen de paaltjes als minder hinder maatregel worden weggenomen als de gevaarlijke situatie door de werf aan Dampoort verdwenen is. Ik blijf momenteel 100% achter deze maatregel staan.

 

cid:image001.png@01D812D8.76CB71F0


wo 09/02/2022 - 09:55