Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00072 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Opnieuw een fietser zwaar gevallen op het kruispunt Brabantdam /Vlaanderenstraat

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 08/02/2022 - 23:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Bart Tembuyser; Toon Mertens , fractie PVDA; Wim Schuddinck , Mobiliteitsbedrijf; Ellen Druyts , fractie CD&V; Yannick Thuy , Dienst Werk en Activering; Thomas Martens , fractie Open VLD; Mathias Vandewyngaerde , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Yves Roelandt , Mobiliteitsbedrijf; Robby Lannoy , kabinet schepen Bracke; Els De Leeuw , Dienst Economie; Sofie Aelterman , kabinet schepen Watteeuw; Stefan Vanbroeckhoven , Departement Stedelijke Ontwikkeling; Ria Dossche, Dienst Economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00072 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Opnieuw een fietser zwaar gevallen op het kruispunt Brabantdam /Vlaanderenstraat 2022_MV_00072 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Opnieuw een fietser zwaar gevallen op het kruispunt Brabantdam /Vlaanderenstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

vr 28/01/2022 - 12:16

Toelichting

Opnieuw is een fietser zwaar gevallen aan de tramsporen op het kruispunt van de Brabantdam en de Vlaanderenstraat en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Op deze plaats raakten al verschillende fietsers gewond toen ze de tramsporen dwarsten. Amper vier maanden geleden kwam daarbij een fietser om het leven.
De paaltjes zijn op die plaats weggehaald, echter daarmee is het probleem van de gladde tramsporen nog niet opgelost.


Wat kan er gebeuren om de veiligheid voor de fietsers op deze plaats te verbeteren?

Bent u bereid om specifiek voor dit kruipunt te laten onderzoeken hoe aan deze gevaarlijke situatie te verhelpen?

In het algemeen, wat is de stand van zaken wat betreft het oplijsten van paaltjes langs plaatsen waar fietsers passeren en het weghalen ervan waar dat mogelijk is?  

Bespreking

Antwoord

Mevrouw Van Bossuyt, uw bekommernis is terecht. Ik ben hier eveneens over bezorgd en absoluut toe bereid. We zijn ons immers beiden bewust dat fietsen over tramsporen niet evident is. Ik heb dan ook al meermaals aangegeven dat we hiervoor oplossingen wensen van De Lijn. In onze stad is de tram nl. belangrijk in het vervoersaanbod. 

Het Mobiliteitsbedrijf werkt samen met De Lijn en een studiebureau aan een plan van aanpak m.b.t. obstakels langsheen de tramsporen (zoals paaltjes).  Uit de studie van Gentse ziekenhuizen bleek dat 49% van de valpartijen zich voordoet op de sporen tussen het Lippensplein en het St-Veerleplein. Deze zone nemen we dan ook extra aandachtig onder de loep. Op het Lippensplein werden de verkeerspaaltjes nabij de sporen al weggehaald.  

Onze eigen stadsdiensten maken momenteel een ontwerp om de tijdelijke inrichting (TIOD) op het Lippensplein definitief in te richten. Een absolute prioriteit daarbij is de veiligheid van fietsers. Het ontwerp wordt zo opgemaakt dat het dwarsen van tramsporen haakser kan gebeuren én dat fietsers verder wegblijven van tramwissels. Dit zal de kans op valpartijen reduceren. Dit is een complex kruispunt en geen eenvoudig ontwerp. Het concept is klaar en wordt de komende maanden uitgewerkt in technische plannen. 

Dit voorjaar willen we op deze as, (inclusief het Lippensplein) signalisatie aanbrengen op de grond. Deze signalisatie moet fietsers geleiden naar de meest veilige wegen of oversteekplekken. Hierdoor proberen we de fietser weg te houden van de meest risicovolle plaatsen. 

De screening van paaltjes op de hoofdfietsroutes is lopende. De screening wordt in 3 delen uitgevoerd:

  1. Het Westerringspoor werd in 2021 gescreend. Er zullen op 27 locaties paaltjes worden verwijderd, verplaatst en/of vervangen.
  2. De probleemlocaties op de fietsroutes van ons stadsregionaal fietsroutenetwerk in de binnenstad werden dit voorjaar in kaart gebracht.
  3. De fietsroutes op niveau 1 en 2 van ons stadsregionaal fietsroutenetwerk buiten de binnenstad zullen later in 2022 worden gescreend.

Ik hoop dan ook dat we in 2022 heel wat zullen ontpalen!

wo 09/02/2022 - 10:06