Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00080 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeersonveiligheid basisschool Oude Bareel

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 08/02/2022 - 23:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Bart Tembuyser; Toon Mertens , fractie PVDA; Wim Schuddinck , Mobiliteitsbedrijf; Ellen Druyts , fractie CD&V; Yannick Thuy , Dienst Werk en Activering; Thomas Martens , fractie Open VLD; Mathias Vandewyngaerde , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Yves Roelandt , Mobiliteitsbedrijf; Robby Lannoy , kabinet schepen Bracke; Els De Leeuw , Dienst Economie; Sofie Aelterman , kabinet schepen Watteeuw; Stefan Vanbroeckhoven , Departement Stedelijke Ontwikkeling; Ria Dossche, Dienst Economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00080 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeersonveiligheid basisschool Oude Bareel 2022_MV_00080 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Verkeersonveiligheid basisschool Oude Bareel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 01/02/2022 - 11:37

Toelichting

Ouders die hun kinderen naar school laten gaan in de basisschool aan de Oude Bareel melden me dat de verkeerssituatie er niet veilig is bij het afzetten en afhalen. Enerzijds zijn er veel foutparkeerders die voor opritten en garages parkeren. Wanneer bewoners de bestuurders hierop attent maken, is de reactie veelal ronduit agressief. Anderzijds zijn er vaak bestuurders die aanschuivende wagens voorbijsteken via het andere rijvak. Controleacties door de politie blijken uit te blijven. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Is de schepen bekend met deze problemen, eventueel via de schooldirectie? Is hierover eventueel al overleg geweest?
  2. Welke maatregelen zal de schepen nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zowel op vlak van inrichting, infrastructuur als controle?

Bespreking

Antwoord

De consulent kinder- en jongerenmobiliteit van het Mobiliteitsbedrijf heeft regelmatig contact met de directie en het oudercomité van het Sint-Janscollege Oude Bareel.
Er werden daar al maatregelen genomen om het parkeren aan de schooltoegang te verhinderen. Er werden parkeerverboden geplaatst en er zijn enkele kleine aanpassingen gebeurd in de ruimere schoolomgeving, zoals een extra zebrapad en aangepaste signalisatie.
De school zet zelf ook in op veiligheid door ouders te stimuleren om te parkeren op de parking van de Carrefour, waar ze dan de kinderen in rij naartoe begeleiden.
De Schuurstraat kan momenteel niet ingericht worden als schoolstraat omdat er een bus rijdt. We kunnen de omgeving daar eigenlijk pas echt omvormen wanneer er geen openbaar vervoer meer door de Schuurstraat rijdt, dus ná de invoer van het nieuwe openbaar vervoersnet. Hiervoor ligt zoals u weet nog geen exacte timing vast.
Bij klachten geeft de consulent kinder- en jongerenmobiliteit de klacht door aan het aanspreekpunt scholen bij de politie om dringende interventie te vragen.
 Op dit moment is handhaving de beste optie en wordt deze schoolomgeving doorgegeven aan de politie om te controleren. Systematische en pro-actieve handhaving op gevaarlijk parkeren en andere gevaarlijke manouevres door chauffeurs tijdens de schoolspits en op schoolroutes zie ik persoonlijk zeker als mogelijke oplossing. [zie bv. ook hoe men dit in Brussel aanpakt]. Of en wanneer er op deze specifieke plek effectief handhaving en controle door de politie zal gebeuren, is een vraag die u best aan de burgemeester stelt.

wo 09/02/2022 - 10:08