Terug
Gepubliceerd op 09/02/2022

2022_MV_00088 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Suggesties en meldingen over mobiliteit

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 08/02/2022 - 23:37
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Gert Robert; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Bram Van Braeckevelt; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Bart Tembuyser; Toon Mertens , fractie PVDA; Wim Schuddinck , Mobiliteitsbedrijf; Ellen Druyts , fractie CD&V; Yannick Thuy , Dienst Werk en Activering; Thomas Martens , fractie Open VLD; Mathias Vandewyngaerde , Dienst Economie; Ruben Haerens , Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen; Yves Roelandt , Mobiliteitsbedrijf; Robby Lannoy , kabinet schepen Bracke; Els De Leeuw , Dienst Economie; Sofie Aelterman , kabinet schepen Watteeuw; Stefan Vanbroeckhoven , Departement Stedelijke Ontwikkeling; Ria Dossche, Dienst Economie

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Tom De Meester; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Mehmet Sadik Karanfil; Zeneb Bensafia; Sandra Van Renterghem; Patricia De Beule; Carl De Decker; Tine De Moor; Mattias De Vuyst; Yeliz Güner; Caroline Persyn; Veli Yüksel; Els Roegiers; Tom Van Dyck; Bart De Muynck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00088 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Suggesties en meldingen over mobiliteit 2022_MV_00088 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Suggesties en meldingen over mobiliteit

Motivering

Gekoppelde initiatiefrechten

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Als antwoord op mijn schriftelijk vraag (2022_SV_00046) liet de schepen mij weten dat burgers sinds begin dit jaar meldingen van overdreven snelheid kunnen ingeven via een nieuw formulier. Op termijn krijgt de stad zo een geografisch overzicht van waar bestuurders zich niet houden aan het wettelijk bepaalde snelheidsregime. De selectie van straten waar prioritair wordt ingezet op snelheidsremmers, zal regelmatig afgetoetst worden met dit geografisch overzicht van meldingen. 

Daarnaast kunnen burgers via dit formulier ook melden of ze een (extra) fietsenstalling, een nieuw zebrapad of een publieke laadpaal voor elektrische wagens in hun buurt wensen. Het gaat dus telkens over meldingen die te maken hebben met mobiliteit.

Als raadslid word ik regelmatig aangesproken over mobiliteit, maar de onderwerpen gaan breder dan de vier mogelijkheden die het formulier op de website van de stad biedt. Een slechte staat van het wegdek, een beschadiging van het openbaar domein en een onveilige verkeerssituatie zijn voorbeelden van concrete meldingen die wij krijgen. 

Momenteel is het meldformulier over mobiliteit echter moeilijk terug te vinden op de website van de stad Gent. Op de pagina zelf wordt ook niet expliciet verwezen dat burgers bijvoorbeeld overdreven snelheid of straatraces via dit formulier kunnen melden. Via de meldingsapp van de stad is het momenteel ook niet mogelijk om bovengenoemde problemen aan te kaarten.

Ik had van de schepen graag een antwoord gekregen op volgende vragen.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

wo 02/02/2022 - 11:40

Toelichting

  1. Wat is de reden dat dit formulier momenteel niet terug te vinden is op de webpagina met meldpunten en vragen over mobiliteit van de stad Gent?
  2. Welke acties plant de schepen om dit formulier beter bekend te maken bij het brede publiek?
  3. Hoe staat de schepen tegenover het idee om dit formulier mee te laten integreren in de “meldingsapp Gent” waar burgers momenteel al sluikstort en achtergelaten fietsen kunnen melden?
  4. Hoe staat de schepen tegenover het idee om het meldingsformulier uit te breiden zodat burgers ook melding kunnen maken van bijvoorbeeld de slechte staat van het wegdek, een beschadiging van het openbaar domein of een onveilige verkeerssituatie?

Bespreking

Antwoord

Het formulier waarnaar u verwijst maakt momenteel nog deel uit van een proefproject. Er werd in deze fase gekozen voor een selectie van suggesties: melding overdreven snelheid, suggestie fietsenstalling, suggestie laadpaal en suggestie zebrapad. Door niet meteen een veelheid aan suggesties op te nemen, kunnen we zowel de technische bouwstenen als de operationele afhandeling optimaliseren. Deze selectie werd gestuurd door de inspraaknoden, de verwerkingscapaciteit van de betrokken medewerkers en een gezonde kosten-baten verhouding voor een proefopstelling.

De communicatie van dit formulier gebeurt niet algemeen, maar wordt gestuurd vanuit de verschillende elementen (i.e. snelheid, laadpalen, zebrapaden, fietsenstalling). Zo is er voor de uitrol van laadpalen op het openbaar domein een infopagina waarbij de burger geleid wordt naar het webformulier om een nieuwe locatie te suggereren. Momenteel wordt ook een webpagina voorbereid om de burgers te informeren over ons snelheidsbeleid, lopende acties en vervolgens de oproep voor meldingen te doen. 

Na de proefperiode gaan we dit meldingsformulier maximaal uitbreiden. Binnen dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en binnen het Mobiliteitsbedrijf is de oefening lopende om de frequent binnenkomende vragen op te delen in meldingen/suggesties enerzijds, en burgervragen anderzijds. De optimale dienstverlening van de burger staat hier centraal. De voorbeelden uit de vraag zijn alleszins meegenomen in deze oefening. De timing is echter sterk afhankelijk van de technische ontwikkeling en de nodige koppelingen met achterliggende systemen. Bij elke uitbreiding zal de gepaste communicatie worden opgezet, zodat de burger gemakkelijk de weg vindt naar de diensten.

Wat uw derde en vierde vraag betreft over de meldingsapp verwijs ik graag naar het antwoord dat werd gegeven op de mondelinge vraag rond fix my street.

wo 09/02/2022 - 10:10