Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 08/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Circuleren 1
Straatparkeren
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van de Fietssnelweg F42 Ringvaart -  Wondelgem vast te stellen.

    De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. 

    Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften tegen het voorlopig onteigeningsbesluit  ingediend.  Het verslag van het openbaar onderzoek omschrijft de formaliteiten ter uitvoering van de organisatie van het openbaar onderzoek.