Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_GR_00078 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00078 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring 2022_GR_00078 - Samenwerkingsovereenkomst voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 626.419,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De overeenkomst met Farys voor het afnemen van stalen in het kader van het legionellapreventiebeleid loopt tot december 2021.

Dit contract verliep zeer correct en door de nabijheid van Farys (voorheen TMVW) kon snel ingespeeld worden op dringende issues. Bovendien kent Farys de structuur van de Stad Gent en het OCMW Gent en heeft zij voldoende faciliteiten om alle vragen snel te beantwoorden. Zo maakt de Stad Gent en OCMW Gent al gebruik van de diensten van Farys voor het uitvoeren van legionella-analyses.  Na marktanalyse waarbij gebleken is dat de aangeboden diensten van Farys marktconform zijn, is de Dienst Aankoop in samenspraak met de Juridische Dienst overeengekomen om de samenwerkingsovereenkomst met Farys opnieuw aan te vangen voor een periode van 6 jaar - opzegtermijn van 6 maand.  Dit aan dezelfde voorwaarden als de huidige samenwerkingsovereenkomst. 

Onder het label "AquaDomo" biedt de drinkwatermaatschappij Farys/TMVW een volledig dienstenpakket aan om te voldoen aan de eisen van het Legionellabesluit. De Stad Gent kan deze dienstenopdracht betreffende legionellapreventie rechtstreeks toewijzen aan FARYS|TMVW zonder de overheidsopdrachtenwetgeving toe te passen en meerdere potentiële dienstverleners te raadplegen, daar waar de overheidsopdrachtenwetgeving in principe ook speelt tussen aanbestedende overheden, op grond van de door het Hof van Justitie ontwikkelde "inhouse-doctrine".

Op basis hiervan kan een aanbestedende overheid bepaalde taken om budgettaire en/of beheerskundige redenen toevertrouwen aan een met haar verbonden afzonderlijke rechtspersoon voor zover zij (1) daarop toezicht uitoefent zoals op haar eigen diensten en (2) als laatstgenoemde rechtspersoon tegelijkertijd het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de overheid/overheden die hem beheersen. Deze voorwaarden kunnen in de relatie tussen de Stad Gent en FARYS|TMVW geacht worden te zijn voldaan. Dit werd zo toegepast voor het contract zoals goedgekeurd op 23/03/2020 in besluit 2020_GR_00255 dat in december 2021 afgelopen is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de nauwe band van Farys met de Stad Gent, de correcte en vlotte samenwerking in het verleden en de expertise van Farys en de marktconforme voorwaarden na marktonderzoek, wensen wij het contract zoals voorligt aan te gaan met Farys.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*Stad Gent  - FM ThemaStad Gent - FM OnderwijsOCMW Gent - FM Welzijn
Budgetplaats

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Categorie*

EE
2022

32.293,35

40.408,3537.784,83
2023

31.293,33

39.108,3332.784,83
2024

31.293,33

39.108,3332.784,83
2025

31.293,33

39.108,3332.784,83
2026

31.293,33

39.108,3332.784,83
2027

31.293,33

39.108,3332.784,85
Totaal

188.760,00  

235.950 201.709,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met TMVW ov, Stropstraat 1, 9000 Gent voor een contract met TMVW voor het afnemen van legionellastalen voor een periode van 6 jaar zoals gevoegd in bijlage dd 03/01/2022 (SLS/2021/076). Aanvang hiervan voorzien januari 2022.


Bijlagen

  • samenwerkingsovereenkomst TMVW en Stad Gent legionellastalen jan 2021.pdf