Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_GR_00122 - Subsidieovereenkomst voor het project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00122 - Subsidieovereenkomst voor het project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00122 - Subsidieovereenkomst voor het project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het wedstrijdreglement voor innovatieve circulaire projecten in Gent 2021-2022, goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 april 2021, artikel 4, § 6.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent deed in mei 2021 een oproep voor innovatieve circulaire projecten onder de noemer Wedstrijd Circuit Circulair. Na een begeleidingstraject met de 10 finalisten, werden alle projecten voorgesteld aan een jury via een pitch. Op basis van het juryverslag nam het college op 23 december 2021 een beslissing over de 3 laureaten van de wedstrijd en de verdeling van het totale subsidiebedrag van 100.000 euro over deze laureaten. Alle finalisten werden in kennis gesteld van deze beslissing.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Labland vzw, Frans Uyttenhovestraat 5, 9040 Sint-Amandsberg, is één van de laureaten en heeft een subsidiebedrag toegewezen gekregen van 30.000 euro voor haar project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022.

Dit project biedt een oplossing door een dienst te ontwikkelen waarbij tijdelijk leegstaande winkelpanden in beheer worden genomen en een invulling krijgen met circulair ingerichte co-werkplekken of ateliers. Aanvullend kunnen ook ruimtes voorzien worden voor pop-upstores voor circulaire producten of prototypes. De subsidie dient om een communitymanager aan te stellen en 2 praktijkexperimenten uit te rollen in Gent in 2022. Na dat jaar moet duidelijk zijn of het model kan worden doorontwikkeld tot een volledig zelfbedruipende start-up.

Conform artikel 4 § 6 van het wedstrijdreglement wordt met elke laureaat een subsidieovereenkomst afgesloten voor de toegekende subsidie waarin alle rechten en plichten tussen de Stad Gent en de laureaat worden opgenomen. De subsidieovereenkomsten met de andere 2 laureaten worden in afzonderlijke besluitvorming opgenomen.

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Milieu en Klimaat 
Budgetplaats 353430000 
Categorie* E Subs. 
Subsidiecode  
2022 27.000,00 
2023 3.000,00 
Totaal 30.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35487 Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 met vzw Labland, Frans Uyttenhovestraat 5, 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.
 

Bijlagen