Terug
Gepubliceerd op 16/02/2022

2022_MV_00073 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Terugbetaling LEZ-toelating korte duur

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 15/02/2022 - 21:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Mattias De Vuyst; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00073 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Terugbetaling LEZ-toelating korte duur 2022_MV_00073 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Terugbetaling LEZ-toelating korte duur

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In de Gentse binnenstad en het gebied binnen de R40 geldt een lage-emissiezone (LEZ). Voertuigen die niet aan de toelatingseisen rond uitstoot voldoen, mogen de zone niet langer inrijden. 

Sommige voertuigen die niet voldoen aan de vereiste euronorm mogen de lage-emissiezone (LEZ) tijdelijk inrijden tegen betaling. Dankzij die overgangsmaatregel hebben bestuurders nog tijd tot 2025 om uit te kijken naar een alternatief. Je kunt een toelating aanvragen voor 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar.

Momenteel kan een goedgekeurde toelating van 1 jaar die op het moment van de aanvraag nog minstens 6 maanden geldig is voor 50% terugbetaald worden. LEZ-toelatingen van kortere duur (4 maanden, 1 maand, 1 week) kunnen niet terug betaald worden. Toelatingen zijn momenteel ook niet overdraagbaar.

Deze werkwijze verschilt van deze van de Vlaamse verkeersbelasting (BIV), die bijvoorbeeld bij een ongeval met uitverkeersstelling een ontheffing geeft van de betaalde verkeersbelasting die ingaat vanaf de maand dat het auto-ongeval gebeurd is. De huidige werkwijze geeft ook een nadeel voor bestuurders die beslissen om hun wagen in te leveren vooraleer hun vergunning afloopt of onverwacht sneller in te ruilen voor een exemplaar dat minder vervuilend is. 

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

ma 31/01/2022 - 09:09

Toelichting

  1. Wat is de reden dat enkel toelatingen van 1 jaar momenteel gedeeltelijk terug betaald kunnen worden? 
  2. Ziet de schepen mogelijkheden om ook voor toelatingen van 4 maanden een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk te maken? 
  3. Ziet de schepen mogelijkheden om zowel de vergunningen van 1 jaar als die van 4 maanden permanent te kunnen terugbetalen na bewijsbare feiten als een ongeval, uitverkeersstelling, inleveren nummerplaat, enz.?

Bespreking

Antwoord

Het klopt dat voorlopig enkel vergunningshouders die over een jaartoelating beschikken gebruik kunnen maken van de terugbetaling als zij hun wagen vroegtijdig van de hand doen. We vragen geen redenen van stopzetting. Elke reden is goed. 

Maar ik heb goed nieuws: er lopen al voorbereidingen – los van deze vraag – om in de volgende LEZ-reglementswijziging een uitbreiding van de terugbetalingen te voorzien. 

  • Enerzijds zullen ook de vergunningshouders met een tijdelijke LEZ-toelatingen voor 4 maanden beroep kunnen doen op de mogelijkheid om een terugbetaling te krijgen van hun tijdelijke LEZ-toelating
  • Anderzijds breiden we de terugbetalingsmogelijkheid uit: als een toegekende, lopende toelating wordt stopgezet zullen de resterende volle maanden worden terugbetaald.  

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om dit vernieuwde reglement voor te leggen op de gemeenteraad van maart of april. 

Kortom het is een terechte bekommernis die wij ook horen. En wij willen hieraan tegemoetkomen. 
wo 16/02/2022 - 11:09