Terug
Gepubliceerd op 16/02/2022

2022_MV_00106 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Honden in natuurzones

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 15/02/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 15/02/2022 - 21:35
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Karin Temmerman; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Sonja Welvaert; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Sandra Van Renterghem; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Mattias De Vuyst; Mieke Bouve; Yeliz Güner; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Karla Persyn; Christiaan Van Bignoot; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00106 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Honden in natuurzones 2022_MV_00106 - Mondelinge vraag van raadslid Gert Robert: Honden in natuurzones

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Gert Robert

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

do 10/02/2022 - 15:16

Toelichting

Uit recent UGent-onderzoek blijkt dat de urine en uitwerpselen van honden een belasting zijn voor natuurzones (zie https://www.ugent.be/nl/actueel/uitwerpselen-honden-schadelijk-biodiversiteit).

In de neerslag van dit onderzoek in de pers pleit de betrokken professor evenwel expliciet niet voor een hondenverbod, maar wel voor sensibilisering van baasjes over de impact van hun viervoeter(s) en andere maatregelen: “Doe alsof je in de Veldstraat bent en raap de drol van je hond op in en stop hem in een plastic zakje. Zorg daarnaast voor een hondentoilet of losloopweide aan de ingangen van de natuurgebieden.” 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Wat is de visie van de schepen op de resultaten van deze studie?
  2. Hoe staat de schepen tegenover de geformuleerde adviezen?

Bespreking

Antwoord

De impact van honden op natuurgebieden wordt meestal herleid tot de gevolgen van loslopende honden op broedvogels of op de grond levende fauna, zoals bijvoorbeeld jonge reeën.  

De verdienste van deze studie is dat het laat inzien dat honden ook veel nutriënten achterlaten. De cijfers uit deze studie zijn best indrukwekkend. Volgens de onderzoekers voegen honden via hun uitwerpselen elk jaar gemiddeld 11 kg stikstof en 5 kg fosfor toe per hectare in de  4 onderzochte Gentse natuurgebieden. Dat is een aanzienlijke bemesting die schadelijk kan zijn voor de biodiversiteit en de werking van het ecosysteem.  

Positief is dat er iets aan te doen is. In die zin sta ik volledig achter de conclusie van de studie. 

Een andere belangrijke vaststelling uit het onderzoek is dat in het scenario waar honden aan de leiband liepen en de baasjes hun uitwerpselen opraapten, het niveau van stikstof daalde met 56 % en dat van fosfor met 97 %.  

De onderzoekers roepen dan ook op om bezoekers met honden te wijzen op de schade die hondenpoep en -urine toebrengt aan de natuur door hen te vragen hondenpoep op te ruimen, de aanlijnplicht strenger te handhaven en meer hondeninfrastructuur te creëren aan de rand van de natuurgebieden.  

Uw vergelijking met honden in de Veldstraat vond ik heel mooi, geeft heel mooi aan wat de eenvoudige en logische oplossing zou kunnen zijn: aanlijnen en opkuisen. 

Ik kan u meegeven dat deze aanbevelingen stroken met onze visie en ons beleid. 

Als stad zetten we al jaren in op het verminderen van hondenpoepoverlast op het openbaar domein. We doen dit door communicatie en sensibilisatie inzake aanlijn- en opruimplicht, maar ook door het doordacht uitrollen van hondeninfrastructuur en door toezicht.  

Ik verwijs hiervoor naar het afwegingskader hondeninfrastructuur dat we vorige zomer goedkeurden met de Gemeenteraad. De portalen of toegangszones van onze natuurgebieden of groenpolen zijn voorzien van afvalkorven waarin zakjes met hondenpoep kunnen gedeponeerd worden. Meer specifiek voor de Gentbrugse Meersen en de Bourgoyen zijn er hiernaast ook hondentoiletten bij de ingang. De belangrijke boodschap aan hondeneigenaars om zich op dezelfde manier te gedragen dan in de Veldstraat, onderschrijven we helemaal en is ook perfect mogelijk. Namelijk neem de hondenpoep mee en drop het op het einde van jouw wandeling in een afvalkorf. 

En dan is er handhaving. Ik geef u enkele cijfers mee. Gemeenschapswachten hielden in 2021 1885 geregistreerde toezichten in groengebieden (natuurgebieden en parken) en speelterreinen. Bij dit toezicht zijn er door de gemeenschapswachten vorig jaar 55 aanmaningen uitgereikt en werden er 2 bestuurlijke verslagen opgesteld m.b.t. de aanlijnplicht. Uiteraard is het zo dat de gemeenschapswachten een veelvoud aan mensen aanspreekt. In de periode van 1 april tot 30 september is het bovendien zo dat een team van 7-8 vaststellers van de gemeenschapswacht maandelijks een 10-tal bijzondere patrouilles doet specifiek in de natuurgebieden, dit zowel overdag, ’s avonds, op week- en weekenddagen.  

Concluderdend: de visie blijft hetzelfde, maar deze studie geeft extra reden om ons beleid verder te zetten en te intensivieren (bv. Aanlijnplicht).

wo 16/02/2022 - 11:14