Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_GR_00415 - Sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract aangaande het schoolgebouw gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere
2022_GR_00415 - Sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract aangaande het schoolgebouw gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1 - Goedkeuring 2022_GR_00415 - Sluiten van een overeenkomst tot wijziging van het individueel DBFM-contract aangaande het schoolgebouw gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, boek III, titel III, 'Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Sinds 2015 heeft de Stad een overeenkomst met de NV Scholen Van Morgen betreffende het schoolgebouw gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1. Het schoolgebouw is gerealiseerd door de externe partner NV Scholen Van Morgen volgens het DBFM-principe (Design - Build - Finance - Maintenance). In het kader van dat contract dient de contractpartij gedurende de duur van het contract het gebouw te onderhouden. 

In 2021 is door FM Onderwijs vastgesteld dat er een te hoge legionella-waarde is vastgesteld in het water van de douches van de school. Er zijn sindsdien enkele kleine aanpassingen gebeurd maar zonder het gewenst resultaat. Het probleem is o.a. gelinkt aan het onregelmatig en soms beperkt gebruik van de douches. In overleg met FM Onderwijs heeft de onderhoudsaannemer een offerte opgemaakt voor de aanpassing van de douches met een automatische spoeling. Het betreft een nieuwe vraag die niet is voorzien in het oorspronkelijk bouwplan waardoor dit budget bijkomend moet voorzien worden. 

De éénmalige installatiekost is bepaald op 27.834,98 EUR (exclusief btw) en onderhoudskost voor de rest van het contract bedraagt 189,45 €/kwartaal (te indexeren). Deze kosten zullen gedragen worden door FM Onderwijs. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de wijziging van het iDBFM-contract d.d. 30/06/2015 afgesloten met NV Scholen van Morgen betreffende de installatie en onderhoud van de automatische spoeling.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* FM Onderwijs  FM Onderwijs 
Budgetplaats 352080021  352080021   
Categorie* E
Subsidiecode SVM.WIN  SVM.WIN
2022 27.834,98   757,80 
2023   757,80  
2024   757,80  
2025   757,80  
Later   15.913,80 
Totaal 27.834,98   18.945,00 

Voorgestelde uitgaven

€ 46.779,98

Overzicht van de inkomsten

niet van toepassing

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde wijzigingscontract en bijvoegsel nr 7 aan het Individueel DBFM-contract d.d. 28/01/2015 aangaande het schoolgebouw (Freinet Middenschool) gelegen te 9000 Gent, Offerlaan 1.


Bijlagen