Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_GR_00385 - Subsidieovereenkomst voor het ontwikkelen en begeleiden van educatieve activiteiten over klimaatadaptatie voor Gentse kinderen tussen 8 en 14 jaar - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00385 - Subsidieovereenkomst voor het ontwikkelen en begeleiden van educatieve activiteiten over klimaatadaptatie voor Gentse kinderen tussen 8 en 14 jaar - Goedkeuring 2022_GR_00385 - Subsidieovereenkomst voor het ontwikkelen en begeleiden van educatieve activiteiten over klimaatadaptatie voor Gentse kinderen tussen 8 en 14 jaar - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor het uitvoeren van de actie ‘Gerichte activering van burgers en stakeholders om klimaatmaatregelen toe te passen (AC34956)’, zoals opgenomen in de meerjarenplanning binnen de strategische doelstelling ‘Gent blijft koploper in een gedurfd en sociaal klimaatbeleid (SD10013)

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden voor het ontwikkelen en begeleiden van educatieve activiteiten over klimaatadaptatie binnen de Gentse context (verder educatieve over klimaatadaptatie) voor Gentse kinderen tussen 8 en 14 jaar.

Aan de vereniging kan een subsidie van 40.272,58 euro worden toegekend. 

De subsidieovereenkomst loopt van 1 juni 2022 tot 30 juni 2024.

Gelet op de Wet van 14 november 1983, betreffende de controle op toekenning en aanwending van sommige toelagen, is  das Kunst vzw verplicht tot geven van verslag inzake beheer en financiële toestand. Deze rapportering bevat:

1 Een inhoudelijk deel.  Dit omvat een jaarverslag waarin geduid wordt in welke mate de overeenkomen prestaties zijn gerealiseerd. 

2.    Een financieel gedeelte. Dit omvat:

●    De balans en jaarrekening alsook het verslag inzake beheer en financiële toestand. 

●    De financiële verantwoording van de ontvangen middelen


Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE71068218137869  van das Kunst vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Milieu en Klimaat 
Budgetplaats 349560000 
Categorie* Esubs 
Subsidiecode niet van toepassing 
2022 14.400,00 
2023 16.122,40
2024 8.936,52
2025813,66
Later  
Totaal 40.272,58 

Voorgestelde uitgaven

€ 40.272,58

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35344 Participatie van jongeren en kinderen aan het klimaatbeleid

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met das Kunst voor het ontwikkelen en begeleiden van educatie over klimaatadaptatie voor Gentse kinderen tussen 8 en 14 jaar, zoals gevoegd in bijlage.