Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_GR_00449 - Samenwerkingsovereenkomst / Subsidie van de Stad Gent aan de Universiteit Gent voor de 'Opstart Gents Klimaatforum' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00449 - Samenwerkingsovereenkomst / Subsidie van de Stad Gent aan de Universiteit Gent voor de 'Opstart Gents Klimaatforum' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring 2022_GR_00449 - Samenwerkingsovereenkomst / Subsidie van de Stad Gent aan de Universiteit Gent voor de 'Opstart Gents Klimaatforum' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 23 november 2020 keurde de gemeenteraad het Klimaatplan 2020-2025 goed. Dit Klimaatplan 2020-2025 onderschrijft het betrekken van burgers, bedrijven en overheden op alle niveaus bij de uitvoering. Dit werd in het klimaatplan uitgewerkt onder hoofdstuk 'Iedereen betrekken in de klimaattransitie'.

Op 25 oktober 2021 keurde de gemeenteraad de vernieuwing van het engagement goed inzake het Europees Burgemeestersconvenant. Die vernieuwde engagementstekst gaat over de doelstelling klimaatneutraal in 2050. Eén van de onderschreven acties is om burgers, bedrijven en overheden op alle niveaus te betrekken bij de uitvoering van deze visie. Dit wordt geconcretiseerd in het streven om een lokaal klimaatpact te ontwikkelen met alle spelers die ons zullen helpen deze doelstelling te bereiken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Gents Klimaatforum wil een netwerk zijn van voorlopers en creatieve geesten uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging, de sociale, culturele en onderwijssectoren, die in samenwerking met Gentse overheden, de strijd tegen de klimaatcrisis in Gent willen bevorderen en versnellen. Het realiseren van impactvolle acties en vernieuwende experimenten staat hierbij centraal.

De jaren 2022 en 2023 worden de opstartjaren voor het Gents Klimaatforum. Binnen een voorlopige structuur worden al een aantal acties opgezet. Door de werking nu al op te starten, wil het Klimaatforum al doende leren hoe in de toekomst zich best te structureren. In de overeenkomst wordt de samenwerking tussen de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, en de Stad Gent omschreven. Het klimaatforum zal in de opstartfase inhoudelijk en praktisch ondersteund worden door een klimaatforumcoördinator. Deze taak wordt gedurende de opstartfase opgenomen door de Universiteit Gent. Hiervoor ontvangt de Universiteit Gent een subsidie.

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2023 voor een jaarlijks subsidiebedrag van 20.000 euro.

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Milieu en Klimaat 
Budgetplaats 349540000 
Categorie* E Subs. 
Subsidiecode Niet_Relevant 
2022 18.000,00 
2023 20.000,00 
20242.000,00 
Totaal 40.000,00 

Voorgestelde uitgaven

€ 40.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34954 Opmaken, coördineren en opvolgen van een geïntegreerd klimaatplan

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst/subsidie voor de Opstart Gents Klimaatforum voor de werkingsjaren 2022 en 2023 met Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.