Terug
Gepubliceerd op 11/05/2022

2022_GR_00450 - Nieuw subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00450 - Nieuw subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024 - Goedkeuring 2022_GR_00450 - Nieuw subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent werkt al jaren aan het verduurzamen van de Gentse Feesten, met als meest zichtbare maatregel de omschakeling van wegwerpbekers naar herbruikbare bekers. Vermits deze afvalpreventiemaatregelen gepaard gaan met extra kosten voor de feestkernorganisatoren, werden deze inspanningen tot en met 2019 financieel ondersteund met een subsidiereglement voor afvalpreventie in de feestkernen van de Gentse Feesten.

Aangezien er in 2020 en 2021 geen Gentse Feesten doorgingen werd beslist deze budgetten door te schuiven naar 2022, 2023 en 2024 voor een nieuw subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de periode 2022-2024. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Intussen is de VLAREMA-wetgeving voor cateringmateriaal op evenementen (Art. 5.3.12.1) van kracht en heeft Stad Gent er voor gekozen om vanaf 1 januari 2021 geen wegwerp meer toe te laten voor de dranken bij evenementen op het openbaar domein. Daarnaast is het gebruik van herbruikbare bekers intussen ingeburgerd en het aanbod ervan verder uitgebreid.

Daarom wil de Stad Gent met dit nieuwe subsidiereglement niet langer het gebruik van herbruikbare bekers op zich financieel ondersteunen, maar een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers stimuleren dat het inruilen van bekers makkelijker maakt voor de bezoekers en de milieu-impact verder minimaliseert. Het subsidiebedrag zal dus afhankelijk zijn van de mate waarin wordt samengewerkt tussen pleinorganisatoren  om met hetzelfde bekersysteem te werken,  het voorzien van extra inwisselstanden en het voorzien van een cashless waarborgsysteem.

Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad, en is geldig voor de Gentse Feesten editie 2022,2023 en 2024. 

Tijdens de Gentse Feesten worden controles uitgevoerd door de Dienst Milieu en Klimaat en door IVAGO op de naleving van de voorwaarden. De uitbetaling van de subsidies gebeurt nadien.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Dienst Milieu en Klimaat 

Budgetplaats

34959000 

Categorie*

E subs 

Subsidiecode

Niet_Relevant 

2022

€ 120.000,00 

2023
€ 60.000,00
2024
€ 60.000,00

Totaal

€ 240.000,00 

Voorgestelde uitgaven

€ 240.000,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Minaraad Gunstig advies

Activiteit

AC34959 Afvalpreventie en hergebruik van materialen stimuleren

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor een klantvriendelijk systeem van herbruikbare bekers op de Gentse Feesten voor de edities 2022-2024' zoals gevoegd in bijlage.