Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00284 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Problemen Max Mobiel: woon/werk-verkeer haven en andere bedrijfszones

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 17/05/2022 - 22:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Annelies Storms; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Emilie Peeters; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00284 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Problemen Max Mobiel: woon/werk-verkeer haven en andere bedrijfszones 2022_MV_00284 - Mondelinge vraag van raadslid Ronny Rysermans: Problemen Max Mobiel: woon/werk-verkeer haven en andere bedrijfszones

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Bram Van Braeckevelt

Tijdstip van indienen

di 26/04/2022 - 11:36

Toelichting

Begin april werd bericht dat er problemen zijn met de organisatie van het door Max Mobiel – waar de Stad Gent als partner aan deelneemt – ingerichte woon/werk-verkeer in de Gentse haven en in andere bedrijfszones. Volgens een nieuwsbericht op de website van Max Mobiel weigert partner V-Taks om nog langer ritten uit te voeren (https://max-mobiel.be/nl/nieuws/artikel/geen-max-mobiel-in-de-haven-vanaf-dinsdag-19-04-2022). Aanleiding zou een onenigheid zijn over de prijs/vergoeding per rit naar aanleiding van de gestegen brandstofprijzen en loonkosten. Dit schept vanzelfsprekend ernstige problemen voor de mensen die van dit vervoer gebruik maakten. 

Vandaar mijn vragen: 

  1. Kan de schepen een stand van zaken geven met de nodige toelichting? Hoe zal dit conflict opgelost geraken? Wat is de verhouding tussen Max Mobiel en V-Taks vandaag? 
  2. Hoeveel mensen zijn er getroffen door de opschorting van het aanbod? Welke tijdelijke/alternatieve oplossingen kunnen al dan niet voorzien worden voor de geschrapte trajecten en voor de mensen die er gebruik van maakten?

Bespreking

Antwoord

V-Taks heeft op 30 maart haar contract met Max Mobiel heeft opgezegd. Daarbij ontstaat uiteraard de vraag hoe we dan omgaan met de contractuele opzegtermijn van 3 maanden. 

Daar was wat onduidelijkheid over. Max Mobiel kon, in het belang van de voorspelbaarheid voor onze pendelaars en hun werkgevers, dan ook niet anders dan de dienstverlening tijdelijk staken, en dat vanaf paasdinsdag 19 april.  

Er werd heel snel geschakeld, en ik wil daarvoor een pluim op de hoed van het personeel steken. Zij konden op korte termijn een noodplan activeren dat loopt sinds 2 mei. In dat noodplan worden het grootste deel van de ritten richting Zeehaven-Oost en Zeehaven-West uitgevoerd. Drongen 1 en ArcelorMittal blijven tot nader order niet bediend.  

Op basis van het gemiddeld aantal dagelijkse reservaties, kunnen we inschatten dat zo'n 400 individuele pendelaars werden getroffen door het noodgedwongen schorsen van de dienstverlening. Dankzij het noodplan is dat beperkt tot zo'n 75, waarvan 25 op de kleinere trajecten richting Drongen 1 en Arcelor Mittal. 

Er zijn juridische stappen ondernomen en vorige week vrijdag werd een akkoord bereikt met V-Tax om tegen bepaalde voorwaarden, die gedocumenteerd werden maar vertrouwelijk zijn, het contract in onderling akkoord te beëindigen met onmiddellijke ingang.  

Het noodplan blijft operationeel tot eind juni. Tegen dan willen we een nieuwe vervoerder aangeworven hebben die kan starten op 1 juli. En die procedure is nog lopende.

di 24/05/2022 - 09:45