Terug
Gepubliceerd op 24/05/2022

2022_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Hub voor internationale solidariteit in Gent

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 17/05/2022 - 22:16
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Karlijn Deene; Sara Matthieu; Jef Van Pee; Gert Robert; Anne Schiettekatte; Cengiz Cetinkaya; Carl De Decker; Evita Willaert; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yeliz Güner; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Annelies Storms; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Zeneb Bensafia; Karla Persyn; Emilie Peeters; Mieke Bouve; Christophe Peeters; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Manuel Mugica Gonzalez; Christiaan Van Bignoot; Veli Yüksel; Els Roegiers; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Jeroen Paeleman
2022_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Hub voor internationale solidariteit in Gent 2022_MV_00320 - Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Hub voor internationale solidariteit in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Onlangs werd in deze raadszaal 25 jaar GONZ (Gents overleg Noord Zuid) gevierd met, onder andere, de lancering van een kijkboek maar vooral een gezellig weerzien van meer dan honderd heel geëngageerde Gentenaars. Die groep vond vroeger een vaste stek in de Sint-Margrietstraat nummer 9, algemeen gekend als het Vredeshuis. Niet verwonderlijk dus dat de voorzitter toen ook vroeg wat de plannen zijn om opnieuw zo een hub voor internationale solidariteit te creëren in Gent.  

Hierover werden in het verleden door verschillende leden van deze commissie ook al vragen gesteld. Dus heb ik voor de schepen volgende vragen:

Indiener(s)

Zeneb Bensafia

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

di 10/05/2022 - 16:32

Toelichting

  • Er is sprake van de Sint-Pietersabdij als nieuwe locatie voor de werking rond internationale solidariteit. Hoe gaat de werking van het Vredeshuis zich vormgeven in de SPA, wat zijn de plannen en de timing? 
  • Zullen de verenigingen van geëngageerde Gentenaars voor mondiale duurzaamheid en internationale solidariteit er nog gratis terecht kunnen? 
  • Is deze locatie toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

Bespreking

Antwoord

Dank om de vraag te stellen. Ik weet dat verschillende leden van deze commissie met veel interesse dit dossier volgen, en terecht. 

 Ik ben dan ook blij dat er inderdaad een oplossing is gevonden voor de werking van het team Internationale solidariteit en hun educatieve aanbod. Dit is het resultaat van o.a. inspanningen die vlak voor de jaar- en schepenwissel in gang werden gezet en waar verschillende diensten de voorbije maanden intensief mee aan de slag gingen.  Er is nu een definitieve richting ingeslagen om de werking te herhuisvesten op de site Sint-Pietersabdij. 

 Het team van internationale solidariteit is op dit moment hun werking aan het heroriënteren om stapsgewijs de verschillende ruimten in gebruik te kunnen nemen. Deze komen ter beschikking dankzij de medewerking van de collega’s van de Educatieve Diensten, specifiek het Huis van Kina. Ook Historische Huizen werkt hieraan mee omdat het een voorbeeld is van diensten die richting gedeeld ruimtegebruik evolueren. We zijn dan ook erg blij met het engagement en bereidheid van de verschillende partners die op deze locatie samenkomen.

 De missie en visie van de werking blijft uiteraard behouden: Gentenaars laten kennismaken met en werken aan internationale solidariteit. Het voorbije jaar, na de plots sluiting van het gebouw in de Sint-Margrietstraat 9, toont het belang en de waarde om een fysiek aanspreekpunt uit te bouwen, op een kwalitatieve en toegankelijke manier. Het kloppend hart van internationale solidariteit in Gent. 

 Het thema van internationale solidariteit, mensenrechten, fair trade, dekolonisering en  wereldburgerschapseducatie liggen me zelf nauw aan het hart. Bovendien is het internationale perspectief meer dan ooit belangrijk voor samenleven in onze stad, ons land en eigenlijk overal. 

 De ondersteuning van het middenveld, van geëngageerde Gentenaars voor mondiale duurzaamheid blijft uiteraard een prioriteit. De invulling van deze nieuwe plek in de Sint Pietersabdij zal anders zijn dan die in de voormalige Sint-Margrietstraat 9 (de gebouwen zijn ook verschillend). 

Er zijn verschillende ruimtes die in de toekomst in gebruik zullen genomen worden. Momenteel worden in het kader van de behoeften en de noden van het team en hun werking, de plannen en timing vorm gegeven. De verhuis van het team gaat gepaard met een interne verhuis van bepaalde ruimtes in “de wereld van Kina”. 

 De verhuis zal gefaseerd gebeuren. Na de zomer zal het team de bureauruimtes kunnen innemen aan de voorzijde van het gebouw. De 3 lokalen op de 1ste verdieping (tussenverdiep) van de zijvleugel aan de kant van het Sint-Pietersplein worden kantoor- en vergaderruimtes.

 De huidige lunchruimte van het huis van Kina wordt dit najaar aangepast zodat het een polyvalente en dus ook integraal toegankelijke ruimte wordt. 

 Ik zei al dat dit een voorbeeld wordt van gedeeld ruimtegebuik. Dat zal bijvoorbeeld zo zijn voor de lunchplek voor de bezoekende scholen die op termijn zal gedeeld worden tussen het Huis van Kina, Historische Huizen en de activiteiten rond Internationale Solidariteit. Er wordt (nog steeds) gekeken om ook op een andere manier zalen voor vergaderingen en events aan te bieden voor de verenigingen uit het middenveld rond internationale solidariteit.

 Dit wordt allemaal de komende maanden nog verder uitgewerkt. In het najaar landen we reeds met het thema in de Sint-Pietersabdij en zullen de eerste ruimtes in gebruik genomen worden. De ruimtes in de Sint-Pietersabdij worden vandaag gebruikt door de educatieve diensten, wat de hele operatie beetje complex maakt omdat er ook nog wat infrastructuur-werken nodig zijn om ze integraal toegankelijk te maken. Vandaar een gefaseerde aanpak. 

 De belangrijkste boodschap vandaag is dat het thema internationale solidariteit een nieuwe plek heeft in onze stad, op het hoogste punt van onze stad want dat is onze hoop: dat alle Gentenaars dit thema hoog in het vaandel dragen één centrale plek hebben. Onze stad is verbonden met de hele wereld, dat blijft zo en daar willen we steeds meer Gentenaars bij betrekken. Zij zullen hun nieuwe pleisterplek vinden in de Sint-Pietersabdij. 

do 19/05/2022 - 10:07