Terug commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)

Tue 17/05/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Kabinet schepen Tine Heyse (punt gezamenlijk met de leden van de commissie MEO)

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Balenmagazijn vzw, opgericht op 30 maart 2016 met de Stad als stichtend lid, goed te keuren.

    De statutenwijziging van Balenmagazijn vzw wordt voorgesteld omdat de vzw zich moet conformeren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Balenmagazijn vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om een intensieve visie oefening te organiseren en niet enkel de wettelijk verplichte wijzigingen door te voeren, maar haar statuten integraal onder de loep te nemen en, waar nodig of gewenst, aan te passen.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Besloten vergadering

Agendapunten

Bevoegdheid Stad

Departement HR - Personeelsbeheer
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend