Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 12/04/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Verkiezing van een plaatsvervangend voorzitter

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Kabinet schepen Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Projectbureau Ruimte
IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeergebouwen
Straatparkeren
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel