Terug
Gepubliceerd op 14/01/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 14/01/2022 - 10:30 Virtueel - via Microsoft Teams

Extra college

 • HD 2.

  2022_CBS_00436 - Opdrachtbrief bij het derde mandaat van de korpschef van Politiezone Gent - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_CBS_00435 - Tijdelijk afstand doen van het recht om verjaring in te roepen van verbintenissen opgenomen in de intentieverklaring van 17 januari 2012 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_CBS_00435 - Tijdelijk afstand doen van het recht om verjaring in te roepen van verbintenissen opgenomen in de intentieverklaring van 17 januari 2012 - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 2.

  2022_CBS_00436 - Opdrachtbrief bij het derde mandaat van de korpschef van Politiezone Gent - Vaststelling

  Aanvaard