Terug commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)

Wed 07/12/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Toelichting meerjarenplanning 2020-2025/budget 2023 (met globale bijlage voor de raadsleden-zie punten 3 en 4)

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid - Directiesecretariaat
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Onderwijscentrum Gent

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
 • Aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in armoedesituaties voor werkingsjaar 2023 met JGIA vzw, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 57.927,41 euro.

 • Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor stadsbreed kwalitatief jeugdwelzijnswerk voor tieners/jongeren in armoedesituaties voor werkingsjaar 2023 met JGIA vzw, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 57.927,41euro.

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de masterconvenant voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 2.203.085  euro.

  De gesubsidieerde deelwerkingen zijn:  

  1. Nachtopvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van nachtopvang en noodbedden voor dak- en thuislozen
  2. Inloopcentrum: organisatie en exploitatie van een inloopcentrum in kader van dagopvang voor Gentse dak- en thuislozen
  3. Brugteam: organisatie van een outreachende werking naar dak- en thuislozen op verschillende vindplaatsen in Gent en toeleiding in kortlopende trajecten naar de reguliere Gentse hulpverlening
  4. Transithuis: het bieden van individuele hulpverlening rond de verblijfsprocedures aan mensen met een onzeker verblijfsstatuut
  5. O&O Blekerij: opvang en toekomstoriëntatie voor dakloze mensen zonder wettig verblijf (luik juristen)
  6. Opvangprojecten met begeleiding in leegstaande sociale woningen: leegstand, O&O jongeren, gezinsopvang, instapwonen
  7. Mind Spring: psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en personen met een migratieachtergrond
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de masterconvenant voor verschillende deelwerkingen voor het werkingsjaar 2023 met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 2.203.085  euro.

  De gesubsidieerde deelwerkingen zijn:  

  1. Nachtopvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van nachtopvang en noodbedden voor dak- en thuislozen
  2. Inloopcentrum: organisatie en exploitatie van een inloopcentrum in kader van dagopvang voor Gentse dak- en thuislozen
  3. Brugteam: organisatie van een outreachende werking naar dak- en thuislozen op verschillende vindplaatsen in Gent en toeleiding in kortlopende trajecten naar de reguliere Gentse hulpverlening
  4. Transithuis: het bieden van individuele hulpverlening rond de verblijfsprocedures aan mensen met een onzeker verblijfsstatuut
  5. O&O Blekerij: opvang en toekomstoriëntatie voor dakloze mensen zonder wettig verblijf (luik juristen)
  6. Opvangprojecten met begeleiding in leegstaande sociale woningen: leegstand, O&O jongeren, gezinsopvang, instapwonen
  7. Mind Spring: psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen en personen met een migratieachtergrond

Bevoegdheid OCMW

Departement Gezondheid en Zorg
Staf
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Dienst Werk en Activering (WS)

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Staf
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg