Terug commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)

Tue 06/12/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Openbare vergadering

Agendapunten

Regeling van de werkzaamheden

Goedkeuring werknota van de vorige vergadering

Punten voor alle raadsleden

Bevoegdheid Stad en OCMW
Departement Financiën
Toelichting meerjarenplanning 2020-2025/budget 2023 (met globale bijlage voor de raadsleden-zie punten 3 en 4)

Niet tijdig beantwoorde schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Publicaties