Terug
Gepubliceerd op 05/10/2022

2022_MV_00518 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Parkeerkaart Werknemers

commissie mobiliteit, economie en openbaar domein (MEO)
di 04/10/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 04/10/2022 - 21:22
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters; Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Stephanie D'Hose; Sara Matthieu; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Tom De Meester; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Joris Vandenbroucke; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sofie Bracke; Anita De Winter; Jeroen Van Lysebettens; Patricia De Beule; Bart De Muynck; Bart Tembuyser; Stefan  Vanbroeckhoven, departementshoofd, Departement Stedelijke Ontwikkeling; Yves  Roelandt, directeur, IVA Mobiliteitsbedrijf; Ruben  Haerens, specifiek directeur, Dienst Bruggen, Wegen en Waterlopen

Afwezig

Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Karlijn Deene; Jef Van Pee; Anne Schiettekatte; Adeline Blancquaert; Yüksel Kalaz; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Manuel Mugica Gonzalez; Fourat Ben Chikha; Alana Herman; Ronny Rysermans; Helga Stevens; Tom Van Dyck; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Emmanuelle Mussche; Jeroen Paeleman

Secretaris

Bart Tembuyser
2022_MV_00518 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Parkeerkaart Werknemers 2022_MV_00518 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Parkeerkaart Werknemers

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

/

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 27/09/2022 - 14:25

Toelichting

Op 3 oktober wijzigt het parkeerregime in een aantal wijken waardoor het niet langer mogelijk zal zijn om een hele dag te parkeren. De maximumtijd wordt beperkt tot 5 uren. 

Deze afschaffing van het dagtarief stelt heel wat mensen die met de wagen naar het werk komen voor problemen. Ik heb de voorbije dagen meerdere mailtjes ontvangen van ondernemers die met de handen in het haar zitten. Ook werkgeversorganisatie VOKA trekt nu aan de alarmbel omdat ze signalen krijgt van heel wat werkgevers die bang zijn om goede werknemers te verliezen. 

In 2017 pleitte onze fractie al voor een parkeerkaart voor werknemers zoals in andere Vlaamse steden bestaat. Ook de groep Gent kent haar eigen werknemers bijzondere parkeerfaciliteiten toe. 

Graag hierover volgende vragen:

  • Kan er zo snel mogelijk een parkeerkaart voor werknemers ingevoerd worden?
    1. Zo ja, tegen wanneer zal deze er zijn en wat zullen de modaliteiten er van zijn?
    2. Zo nee, waarom niet en wat stelt de schepen voor dat als alternatief voor de getroffen werknemers?

Bespreking

Antwoord

De aanpassing van de parkeertarieven, maar vooral de parkeerduur in de oranje zone, doet inderdaad heel wat stof opwaaien. Via het mobiliteitsbedrijf en op mijn kabinet kwamen hierover ook reacties binnen. En vorige week vrijdag had ik een constructief overleg met VOKA hierover. Het valt mij trouwens op dat alle reacties pas in de laatste drie weken zijn binnengekomen, terwijl er toch veel eerder overleg en communicatie geweest is. Er werd over gecommuniceerd in april 2022 en ook in het stadsmagazine, dat in augustus werd verspreid, werd het opgenomen. Voka en Unizo hadden op 23 augustus van ons een mail ontvangen om de wijzigingen nogmaals aan te kondigen en met een uitnodiging voor een gesprek. Ze zijn daar toen niet op in gegaan.

Vooraleer het te hebben over de werknemerskaart, geef ik toch graag eerst nogmaals volgende insteek mee. De aanpassing van de tarieven en de parkeerduur in is ingegeven door volgende 3 elementen:

  1. Inflatie, de tarieven waren niet aangepast sinds 2016
  2. Correctie van de tarieven, om ervoor te zorgen dat de tarieven het beleid weerspiegelen. Het beleid zegt: bovengronds parkeren is duurder dan ondergronds parkeren. Dat is ene duidelijke keuze die we gemaakt hebben met dit bestuur. Er staat letterlijk dat we voor bewoners kiezen voor bovengronds parkeren, en voor bezoekers ondergronds. Hoe verder van het centrum, hoe goedkoper. Dat zijn de lijnen van het parkeerbeleid.
  3. Vraag van bewoners om bezoekersparkeren te beperken ifv parkeerdruk

Ik heb voldoende ervaring met mobiliteit om te weten dat elke wijziging of aanpassing van het mobiliteitsbeleid, en zeker wat parkeren betreft, zorgt voor controverse en reacties. Het vraagt van iedereen een aanpassing. Dat is niet erg, dat is normaal. En gewoontes aanpassen vraagt energie. Ik ben me daar zeer goed van bewust. Maar, mevrouw Van Bossuyt, ik weet ook dat elke aanpassing even tijd nodig heeft. Mensen zijn meestal wel vindingrijk genoeg om zich nieuwe situaties eigen te maken en een alternatief te vinden. Dat is iets waar ik absoluut in geloof, dat mensen dat dikwijls zelf kunnen oplossen. Niet altijd, maar wel dikwijls, en dat wordt in politieke discussies soms vergeten.

Uit de reacties die ik ontving via het Mobiliteitsbedrijf, mijn kabinet en VOKA, kan ik opmaken dat reacties écht uiteen vallen in twee categorieën: mensen die vragen hebben over de beperking in parkeerduur en mensen die vragen hebben over de parkeerkost.

Ik ga beginnen met de parkeerduur. Eigenlijk is er geen probleem. Er was reeds een parkeerduurbeperking in de rode zone (beperking tot 3u) en de gele zone (beperking tot 5u). Sinds 3 oktober is de parkeerduur in de oranje zone ook beperkt tot 5u. Bezoekers kunnen in de oranje zone aan de betaalautomaat of via de app betalen om 5 u te parkeren. Na afloop van die 5u, kan je een nieuw ticket kopen. Je hoeft daarvoor ook geen 20 minuten te wachten of je auto te verplaatsen. 

Daar was tijdens de vorige commissie wat verwarring over. Ik ben daar gecorrigeerd maar dat was eigenlijk niet terecht. Ik verduidelijk: De 20’ minuten wachttijd is enkel nodig tussen het aanvragen van 2 gratis parkeersessies. Je kan in de rode, gele en oranje zone 2x per dag 20 minuten parkeren. In de groene zone is het 2x 30 minuten. Tussen deze gratis sessies moet dus 20 minuten zitten.

Wil je je parkeerrecht vernieuwen na afloop van de maximale parkeerduur van 5u, dan kan dat. Nogmaals, zonder 20 minuten wachttijd. Als je dat doet via de app, moet je je dus zelf niet naar de parkeerautomaat verplaatsen.

Bovenstaande werkwijze is reeds langere tijd van toepassing, dit is niet gewijzigd met de wijzigingen van parkeertarieven die sinds 3 oktober zijn ingegaan. Het Mobiliteitsbedrijf heeft dit nu ook verduidelijkt op de website. Er is dus eigenlijk geen parkeerduurprobleem. 

Wat de parkeerkost betreft, is het zo dat parkeren in een parkeergarage goedkoper is dan parkeren op straat. Hoe verder uit het centrum, hoe goedkoper. Dit geldt voor parkeren op straat en voor parkeren in parkeergarages. 

Bezoekers die in Psint-Pietersplein of Ptolhuis, dus in de oranje zone, parkeren betalen voor 5u parkeren 5,5 euro. Bovendien is er een 24u tarief van 9,5 euro. Dat is veel goedkoper. In Pledeberg is dit respectievelijk 5 en 8euro. Bezoekers kunnen gratis parkeren en de gratis shuttle gebruiken op de P&R Weba en Watersportbaan.

Er is dus een alternatief voor het duurdere parkeren op straat. 

Ik heb ook eens gekeken naar hoe andere steden en gemeenten dat doen, en ik zie dat andere steden ook die beperkingen hebben. Mechelen heeft een parkeerduurbeperking tot 2u, Antwerpen tot 3u. Vroeger kon men in Antwerpen 10u parkeren, nu is dit beperkt tot 3u en je moet er tijd tussenlaten. Als ik kijk naar andere steden zijn wij toch pragmatisch en evenwichtig.

Ik ben me er wel van bewust dat er een beperkt aantal zones zijn in de stad waar de afstand tot een ondergrondse publieke parking wat verder zijn, misschien zelfs te ver. We willen wel kijken hoe we daar mee kunnen omgaan.

Dus, mevrouw Van Bossuyt, ik denk dat de problemen die we trachten op te lossen met een werknemerskaart, eigenlijk niet aan de orde zijn. 

Ik wil ook nog even inpikken op de verwijzing die u maakt naar de afspraken binnen Groep Gent wat betreft het toekennen van bijzondere parkeerfaciliteiten. Het Bedrijfsvervoerplan is sinds 3 oktober ook aangepast, in die zin dat het voortaan enkel mogelijk is om te parkeren in een Groene zone (gezien dit de enige zone is zonder maximale parkeerduur).

wo 05/10/2022 - 13:19