Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_RMW_00125 - Publieke samenwerkingsovereenkomst en addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Bram Van Braeckevelt
2022_RMW_00125 - Publieke samenwerkingsovereenkomst en addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023 - Goedkeuring 2022_RMW_00125 - Publieke samenwerkingsovereenkomst en addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor het project Mobiel Arbeidsteam Gent voor de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Stad Gent coördineert het project Mobiel Arbeidsteam (bekend als Jobteam Gent), een samenwerkingsverband tussen 9 organisaties die samen kwetsbare werkzoekenden en inactieven opzoeken en intensief begeleiden naar werk.  De financiering van het project was aanvankelijk door het Europees Sociaal Fonds goedgekeurd voor 2 jaar (2020 en 2021). Het project werd met een jaar verlengd tot 31 december 2022. 

Het Europees Sociaal Fonds heeft het project opnieuw met een jaar verlengd  tot 31 december 2023. 

De Stad is de promotor van het project. De partners zijn OCMW Gent, vzw Groep Intro, vzw Compaan, vzw Weerkracht, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw De Sloep, vzw JES, vzw Jong en vzw TOPunt voor De Stap-Leerwinkel Oost-Vlaanderen. 

Het project is geformaliseerd door een projectovereenkomst tussen Stad Gent en het ESF-Agentschap, een partnerschapsovereenkomst tussen de betrokken organisaties en tot slot ook een publieke samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en VDAB om de bijdrage van VDAB in de lokale cofinanciering te regelen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Europees Sociaal Fonds voorziet een projectbudget van 12.607.430 EUR voor de volledige projectperiode van  2020 – 2023, waarvan 40% wordt gedragen door een ESF-subsidie, 40% Vlaamse cofinanciering en 20% verplichte lokale cofinanciering. De lokale cofinanciering is verdeeld tussen Stad Gent, OCMW Gent en VDAB. Voor de lokale inbreng door de Stad en het OCMW worden de overheadkosten die de Stad en OCMW Gent maken voor het project gedragen door het reguliere (reeds gebudgetteerde) personeel van de Stad en OCMW Gent. Op deze manier hoeven de Stad en OCMW Gent geen extra gelduitgaven te budgetteren om aan de lokale cofinancieringsplicht te voldoen. De Dienst Werk en Activering volgt dit tijdens het project in overleg met het Departement Financiën verder op.  

Door de uitbreiding en verlenging tot 2023 is er een nieuw addendum bij de partnerschapsovereenkomst vereist. De gewijzigde engagementen, taakverdeling en bijhorende financiële afspraken zijn hierin opgenomen en liggen voor ter goedkeuring.

De verlenging en uitbreiding tot 2023 is ook opgenomen in een nieuwe publieke samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en Stad Gent inzake de cofinanciering van Mobiel Arbeidsteam Gent. Deze overeenkomst ligt eveneens voor ter goedkeuring. 

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Dienst Werk en Activering   Dienst Werk en Activering  Dienst Werk en Activering 
Budgetplaats D39100000 D38150000 352160000 
Categorie* Exploitatie  Exploitatie  Exploitatie 
Subsidiecode ESF.MAG2  ESF.MAG2 ESF.MAG 
2022 412.406,50  56.237,25 1.020.915 
2023 519.930,40    891.063
Totaal 932.336,90 56.237,25  1.911.978 

Voorgestelde uitgaven

€ 2.900.552,15

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Dienst Werk en Activering Dienst Werk  en Activering Dienst Werk en Activering
Budgetplaats D39100000  D38150000  352160000 
Categorie* Exploitatie  Exploitatie  Exploitatie 
Subsidiecode ESF.MAG.2  ESF.MAG.2 ESF.MAG 
2022 412.406,50  56.237,25 1.020.915
2023 519.930,40    891.063 
Totaal 932.336,90 56.237,25  1.911.978 

Verwachte ontvangsten

€ 2.900.552,15

Activiteit

AC35216 Uitbouwen van een werking naar kwetsbare doelgroepen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de publieke samenwerkingsovereenkomst met VDAB met betrekking tot de cofinanciering van het Mobiel Arbeidsteam Gent in 2023.

Artikel 2

Keurt goed het addendum bij de partnerschapsovereenkomst voor de uitvoering van het project Mobiel Arbeidsteam met OCMW Gent, vzw Compaan, vzw Groep Intro, vzw De Sloep, vzw CAW Oost-Vlaanderen, vzw JES, vzw Jong, vzw Weerkracht en vzw TOPunt Gent, in functie van de uitbreiding en verlenging van het project tot 31 december 2023.