Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_GR_00947 - Overheidsopdracht van werken - Bevelandstraat 22-26 - EG/2021/015/BW/5119 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00947 - Overheidsopdracht van werken - Bevelandstraat 22-26 - EG/2021/015/BW/5119 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring 2022_GR_00947 - Overheidsopdracht van werken - Bevelandstraat 22-26 - EG/2021/015/BW/5119 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 266.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In zitting van 10 november 2021 is de opdracht Afbraak muur en vervanging door geluidsbarrière,  Bevelandstraat 22-26, gegund aan ORO projects, Boerenmarkt 3 te 9120 Beveren, tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Gunningsbedrag: € 134.995,31 euro + € 8.099,72 (6% BTW) = € 143.095,03 (incl BTW)

Tijdens de uitvoering moesten enkele bijkomende werken uitgevoerd worden.

Voor onderstaande posten werden verrekeningen ingediend en goedgekeurd
 voor een bedrag van € 6.997,44 incl BTW

 • Een bijkomende infiltratiekrat voor regenwaterinfiltratie. Regenwater afkomstig van het dak van de fietsenstalling.
 • extra onderfundering en betonverharding onder de fietsenstalling
 • extra lengte tuinschermen en betonplint
 • slagsondes voor de draagkracht en de vaste van de ondergrond te meten. Dit is van groot belang, aangezien de geluidsbarrière onderhevig zal zijn aan grote windlasten.
 • zaagsnede over volledige klinkerverharding, zodat er een zuivere lijn werd gerealiseerd om van verder te werken.
 • aanvoer teelaarde: de uitgegraven ondergrond was van zeer slechte kwaliteit en niet herbruikbaar om planten in te planten.

Van enkele posten werden de vermoedelijke hoeveelheden (VH) verhoogd naar de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden voor een bedrag van € 3.345,25 incl BTW

 • Verwijderen van massieven
 • Rioolbuizen – kunststof
 • Recuperatie tegels

Al deze meerwerken komen neer op een totaal bedrag van 10.342,69 incl BTW, een meerprijs van 7,23% van het gunningsbedrag.

De herzieningsbedragen na uitvoering komen op € 16.440,92 excl BTW of € 17.427,38 incl BTW

Het totale uitvoeringsbedrag (incl meerwerken, herzieningen maar excl. verwijlintresten en BTW ) komt neer op € 170.865,10 incl BTW

Dit bedrag overschrijdt de bevoegdheid van college dagelijks bestuur. Hiervoor is regularisatie van de opdracht nodig.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze beslissing wordt genomen om te kunnen overgaan tot betaling van de dringende meerwerken die uitgevoerd zijn tijdens de uitvoering van bovenvermelde opdracht.

Voor de prestaties werden noch de besluitvorming, noch het visum tijdig uitgelokt.

Aangezien de opdracht geen voorgenomen verbintenis betreft conform art. 266 van het Decreet over het lokaal bestuur, is de financieel directeur niet in de mogelijkheid om een visum te verlenen. Retroactief kan geen visum verleend worden.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* FM Onderwijs 
Budgetplaats 3512300XO 
Categorie*
Subsidiecode nvt 
2022 170.865,10  


Voorgestelde uitgaven

€ 170.865,10

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Kenniscel overheidsopdrachten FM Gunstig advies

Activiteit

ACO2110 Organiseren van onderhouds- en herstellingswerken aan het patrimonium - FM Onderwijs

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de regularisatie van de overheidsopdracht van werken - Afbraak muur en vervanging door geluidsbarrière,   Bevelandstraat 22-26 - EG/2021/015/BW/5119, voor een totaal bedrag van € 170.864,66 incl 6% BTW