Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_GR_00985 - Nieuw Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-2025 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_00985 - Nieuw Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-2025 - Goedkeuring 2022_GR_00985 - Nieuw Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-2025 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In januari 2009 ondertekende Gent als eerste stad in Vlaanderen het Burgemeestersconvenant (of Covenant of Mayors), een initiatief om lokale besturen te mobiliseren tegen klimaatverandering. In november 2020 keurde de Gentse gemeenteraad het Klimaatplan 2020-2025 goed.

Op korte termijn willen we volgende doelstellingen behalen:

  • de CO2-uitstoot ligt in 2030 40 % lager ten opzichte van het referentiejaar 2007;
  • de productie aan lokale hernieuwbare energie dekt in 2030 50 % van de huishoudelijke energievraag.

Het energieverbruik van de Gentse tertiaire sector is verantwoordelijk voor ruim 25 procent van de CO2-uitstoot in onze stad. De energievraag van panden van ondernemingen herbekijken is bijgevolg een zeer belangrijke pijler voor het realiseren van een klimaatneutrale stad. Precies de renovatie van bestaande panden is een grote opportuniteit voor een vooruitstrevend klimaatbeleid.

Om energiezuinige renovaties bij bestaande panden bestemd voor ondernemen en investeringen na energiescan te stimuleren werd in de gemeenteraad van 19 november 2019 het “Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022” goedgekeurd. Het reglement trad in werking op 1 december 2019 en loopt tot 31 december 2022.

In de loop van 2022 werd door de Dienst Milieu en Klimaat een evaluatie gemaakt van het subsidiereglement. Deze evaluatie is in bijlage gevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Willen de doelstellingen van Gent klimaatneutraal 2050 behaald worden, dan moet de renovatieratio in Gent van panden in de tertiaire (en secundaire) sector blijvend opgedreven worden. Bovendien moet de energie-efficiëntie van de dienstverlening en productie worden opgedreven.

Om energiezuinige renovaties bij bestaande panden bestemd voor ondernemen en investeringen na energiescan verder te stimuleren werd een nieuw “Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-2025” uitgewerkt.

Het voorliggend reglement bouwt verder op het vorige reglement. Kleine aanpassingen die plaatsvonden zijn: een verlaging van de terugverdientijd voor maatregelen die uitgevoerd worden in het kader van een energiescan of energieaudit en een versoepeling van de voorwaarden waar deze energiescans of energieaudits aan moeten voldoen. Met deze aanpassing trachten we meer investeringen in energiebesparende maatregelen uit te lokken.

De subsidies binnen het nieuwe "subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-2025" zullen administratief en financieel door de Dienst Milieu en Klimaat afgehandeld worden. De subsidies kunnen gecumuleerd worden met de bestaande Vlaamse MijnVerbouwPremie. Er wordt een subsidieplafond bepaald per pand van 10.000 euro. Niet-gebouwgebonden energiebesparende investeringen na energiescan of energiaudit kunnen los van bovenstaand bedrag ook maximum 10.000 euro subsidie per vestigingseenheid verkrijgen.

Het reglement treedt in werking op 1 december 2022 en loopt tot 31 december 2025. Het nieuwe reglement heft het huidige reglement op.

Activiteit

AC35487 Financieel ondersteunen van organisaties, instellingen en ondernemingen bij het verkleinen van hun klimaatvoetafdruk

Besluit

Artikel 1

Heft op het 'Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2019-2022', goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 november 2019, met ingang van 1 december 2022.

Artikel 2

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor ondernemingen voor de periode 2022-2025', zoals gevoegd in bijlage, met inwerkingtreding op 1 december 2022.


Bijlagen