Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_GR_00998 - Sluiten van een verkoopovereenkomst in kader van project R4WO m.b.t. de onroerende goederen gelegen te Viaductstraat Wondelgem - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00998 - Sluiten van een verkoopovereenkomst in kader van project R4WO m.b.t. de onroerende goederen gelegen te Viaductstraat Wondelgem - Goedkeuring 2022_GR_00998 - Sluiten van een verkoopovereenkomst in kader van project R4WO m.b.t. de onroerende goederen gelegen te Viaductstraat Wondelgem - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 293;
  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het project R4WO is een samenwerking tussen de stad en het Vlaams Gewest, concreet de Werkvennootschap waarbij de R4 West en Oost wordt omgebouwd tot primaire wegen in Evergem, Gent en Wachtebeke. Hierbij wordt de weg- én de fietsinfrastructuur aangepakt  tussen de Brugsevaart (N9) in Wondelgem en de E34, en tussen het kruispunt aan ‘Euro-Silo’ en de E34.

Deze ombouw heeft als doel:

- een vlotter en veiliger auto- en fietsverkeer

- verhoogde leefbaarheid in de kanaalzone

- veilige verbinding tussen de woonkernenWaarom wordt deze beslissing genomen?

Om de ombouw van de R4 te realiseren moet de organisatie 'De werkvennootschap' gronden verwerven van de stad Gent.

Voor de regio Wondelgem gaat het om twee percelen grond gelegen aan de Viaductstraat, 9032 Gent.

Het betreft concreet:

Stad Gent 30e afdeling Wondelgem

- een perceel grond gelegen aan Heyntjens te 9032 Gent-Wondelgem en gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 30e afdeling, sectie A, deel van het perceelnummer 287P met een oppervlakte volgens meting van 122m².

- een perceel grond gelegen aan Viaductstraat te 9032 Gent-Wondelgem en gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 30e afdeling, sectie A, deel van het perceelnummer 287N met een oppervlakte volgens meting van 34m²

De aankoopcommissaris van Vlaanderen heeft voor deze gronden een vergoeding bepaald van 2.920,00 euro.Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Vastgoed 
Budgetplaats 347250000 
Categorie* INV 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2023 2.920,00 
Totaal 2.920,00 

Verwachte ontvangsten

€ 2.920,00

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde verkoopovereenkomst betreffende:
- een perceel grond gelegen aan Heyntjens te 9032 Gent-Wondelgem en gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 30e afdeling, sectie A, deel van het perceelnummer 287P met een oppervlakte volgens meting van 122m².

- een perceel grond gelegen aan Viaductstraat te 9032 Gent-Wondelgem en gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 30e afdeling, sectie A, deel van het perceelnummer 287N met een oppervlakte volgens meting van 34m²

voor een totale koopsom van 2920 euro. (tweeduizend negenhonderdtwintig euro)


Bijlagen

  • Ontwerpakte
  • Berekening vergoeding
  • Opmetingsplan