Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_GR_01019 - Addenda bij de subsidieovereenkomsten voor de projecten HITCH concept, Straal en Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse
2022_GR_01019 - Addenda bij de subsidieovereenkomsten voor de projecten HITCH concept, Straal en Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 - Goedkeuring 2022_GR_01019 - Addenda bij de subsidieovereenkomsten voor de projecten HITCH concept, Straal en Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, ยง1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent organiseerde in 2021 de wedstrijd Circuit Circulair. Uit 23 kandidaten werden uiteindelijk 3 laureaten geselecteerd, die samen 100.000 euro verdeelden (collegebeslissing van 23 december 2021):

  • Straal vzw met het project Straal - 40.000,00 euro
  • De éénmanszaak HITCH Furniture met het project HITCH concept - 30.000,00 euro
  • Labland vzw met het project Circularwork.space - 30.000,00 euro

Met deze laureaten werden nadien subsidieovereenkomsten afgesloten voor het werkingsjaar 2022. Bedoeling is dat zij met behulp van de subsidie hun circulair idee implementeren in 2022, we spreken verder van de 'uitvoerders'. De subsidieovereenkomsten werden goedgekeurd in de gemeenteraad op 21 februari 2022 en 28 maart 2022, en ondertekend op 30 maart 2022 tijdens een slotmoment.   

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In de subsidieovereenkomsten zijn de te leveren prestaties voor 2022 opgesomd. Dit blijkt niet voor elke uitvoerder even gemakkelijk haalbaar. Een verlenging van de uitvoeringstermijn  geeft alle uitvoerders meer ademruimte wat de kwaliteit en doordachtheid van de nog te leveren prestaties ten goede zal komen. Vermits de ondertekening van de basisovereenkomsten pas eind maart 2022 kon gebeuren, hadden de uitvoerders ook geen volledig werkingsjaar. Daarom wordt voorgesteld de uitvoeringstermijn van de 3 subsidieovereenkomsten die voortvloeien uit de Wedstrijd Circuit Circulair 2021-2022 te verlengen met 4 maanden. Dit betekent dat alle prestaties uit de basisovereenkomsten moeten uitgevoerd en gemeten zijn tegen uiterlijk 30 april 2023. 

De bepaling rond de inhoudelijke en financiële rapportering van de prestaties die in 2022 zijn geleverd, blijft behouden. De inhoudelijke en financiële verantwoording van de resterende prestaties in de periode van 1 januari 2023 tot en met 30 april 2023, dienen uiterlijk op 30 juni 2023 ingediend te worden bij de Dienst Milieu en Klimaat.

Daarnaast is HITCH Furniture ook van rechtsvorm veranderd, van een éénmanszaak naar een BV. Alle rechten en plichten van de subsidieovereenkomst worden daarbij overgenomen. 

Bovenstaande wijzigingen aan de basisovereenkomsten worden via een addendum aan de overeenkomsten opgenomen. Deze addenda treden in werking na goedkeuring door de gemeenteraad en na ondertekening door de betrokken partijen. 

Activiteit

AC35343 Innovatie en participatie bij klimaatmaatregelen door experimenten van burgers, bedrijven en verenigingen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Straal vzw voor het project Straal voor het werkingsjaar 2022.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en HITCH Furniture voor het project HITCH concept voor het werkingsjaar 2022.

Artikel 3

Keurt goed het bijgevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en Labland vzw voor het project Circularwork.space voor het werkingsjaar 2022.


Bijlagen