Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_MV_00619 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Ventilatie in tijden van energiecrisis op scholen en in kinderopvanginitiatieven

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 22/11/2022 - 20:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00619 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Ventilatie in tijden van energiecrisis op scholen en in kinderopvanginitiatieven 2022_MV_00619 - Mondelinge vraag van raadslid Emilie Peeters: Ventilatie in tijden van energiecrisis op scholen en in kinderopvanginitiatieven

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tijdens de COVID-19 pandemie hebben vele scholen en kinderopvanginitiatieven halsoverkop nieuwe ventilatiemaatregelen moeten doorvoeren. Vele maanden moesten regels aangepast worden op in te spelen op nieuwe inzichten. De hoofdfocus lag steeds op voldoende ventilatie om zo de CO2-concentratie, en dus de hoge concentratie aërosolen die bacteriën en virussen kunnen bevatten, naar beneden te halen. Ondertussen weten we ook dat gezonde binnenlucht ook beter is voor de algemene gezondheid. Zo wijst onderzoek ook uit dat leerlingen productiever zijn als ze in gezonde lokalen kunnen werken.

Ondertussen zitten we naast een sluimerende COVID-pandemie ook met een energiecrisis. Hoge prijzen zullen er voor zorgen dat ook de rekening van de stad Gent voor energie in schoolgebouwen pijlsnel de hoogte zal ingaan. De ventilatie die zo belangrijk is zal dus ook voor hoge energiekosten zorgen.

Ik heb daarom enkele vragen over hoe de ventilatierichtlijnen binnen de stadsscholen en kinderopvanginitiatieven:

Indiener(s)

Emilie Peeters

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

ma 14/11/2022 - 15:05

Toelichting

  • Hoeveel scholen en kinderopvanginitiatieven beschikken over een performant ventilatiesysteem?
  • Op hoeveel scholen worden er regelmatig CO2-metingen uitgevoerd? Wat zijn daarvan de resultaten?
  • Op hoeveel scholen werden andere preventiemaatregelen uitgevoerd? Werd daarvan een risicoanalyse luchtkwaliteit uitgevoerd? Wat zijn de resultaten hiervan?
  • Vanuit de Vlaamse regering werd er een versnelde goedkeuring op poten gezet bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) voor scholen die op het vlak van veiligheid en ventilatie investeringen willen doen in het schooljaar 2021-2022. Hebt u zicht op hoeveel Gentse scholen hier een aanvraag voor indienden? Hoeveel werden er goedgekeurd?
  • In welke mate zal dit gekoppeld zijn aan het beheersen van de energiefactuur, wetende dat we de voorbije jaren vaak met open ramen en radiatoren helemaal open de coronagolven hebben overbrugd?
  • Zijn er scholen waar reeds gekeken wordt naar innovatieve technieken zoals het koppelen van de C02-meters en de ventilatie, zodat beiden zeer efficiënt kunnen worden ingezet en de energiefactuur beperkt wordt?

Bespreking

Antwoord

Beste raadslid, dank voor deze vraag. 

Het klopt dat we deze winter een balans moeten vinden tussen ventileren om een gezonde leef- en leeromgeving te creëren en het rationeel omspringen met ons energieverbruik. Daarom gaf ik reeds in mei opdracht aan onze diensten om hierrond een plan uit te werken. Dit komt bovenop de inspanningen uit het verleden om meetapparatuur te voorzien en stap voor stap ook de kwaliteit van onze ventilatiesystemen te verbeteren.

Op stedelijke scholen en kinderopvanginitiatieven worden CO2-metingen uitgevoerd waar groepen mensen samen zitten. De meetwaarden worden bij overschrijding van de grenswaarde opgevolgd. Er wordt gevraagd om vanaf 900ppm (code oranje) de ramen tijdelijk te openen. Bij overschrijding van 1200 PPM (code rood) wordt dit doorgegeven via de QR-codes vermeld bij de CO2-meters.

Deze meldingen komen binnen bij de interne preventiedienst. De interne preventiedienst zoekt samen met de betrokken leidinggevenden naar haalbare organisatorische maatregelen. Technische aanpassingen worden verzameld met het oog op een plan van aanpak bij FM. 

U vraagt ook welke andere preventiemaatregelen uitgevoerd worden en of een risicoanalyse luchtkwaliteit uitgevoerd wordt.

In functie van zowel analyse als sensibilisering werd door de interne preventiedienst in 2020 een risicoanalyse-methodiek ventilatie opgemaakt voor het stedelijk onderwijs. Deze risicoanalyse is gekend bij de leidinggevenden van alle scholen. Hier krijgen ze ook inzicht in alle mogelijke acties.  (vb. manier van ventileren: raam op kipstand, raam helemaal open, ramen én deuren open, of aanpassen van de bezetting van het lokaal). De analyses werden door de interne preventiedienst verzameld in functie van groepsbrede analyses.

U polst ook naar de versnelde goedkeuring bij AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) in functie van veiligheid en ventilatie. 

De aankondiging van de Vlaamse Minister van Onderwijs houdt in dat aanvragen voor ventilatie-investeringen versneld worden goedgekeurd en niet verlopen via de wachtlijst die normaal geldt voor aanvragen bij de Vlaamse overheid.

De maatregel heeft echter voor Gent weinig meerwaarde omdat er geen bijkomende middelen voorzien werden voor ventilatie-investeringen en omdat Gent (en Antwerpen) niet via het systeem van de wachtlijsten werken maar een specifiek ‘trekkingsrecht’ hebben (wij weten op voorhand waar we recht op hebben en hier is niks aan toegevoegd voor ons, dus geen versnelling). Die middelen worden in onze stad gebruikt voor de financiering van nieuwbouw en renovatieprojecten, waarbij uiteraard ook de ventilatie als onderdeel van het bouwproject wordt meegenomen in de subsidieaanvraag.

Ventileren betekent ook energieverlies en dit willen we beperken in tijden van dure energiefacturen. Daarom werd in de zomer van 2022 een nieuw ventilatieprotocol voor scholen en kinderopvang uitgewerkt. Dit gebeurde door een samenwerking van FM, DIKO, SOG en de interne preventiedienst. Het ventilatieprotocol “Ventileren 2.0” streeft naar een nieuw evenwicht tussen voldoende ventileren, een comfortabele temperatuur én het beheersen van energiekosten.

 

In plaats van standaard te ventileren, ventileren we nu gericht op basis van metingen. Ook het ventilatieprotocol werd inhoudelijk toegelicht aan leidinggevenden van scholen en kinderopvang.

De presentatie, een opname van de infosessie, enkele FAQ en een infodocument met de vernieuwde ventilatierichtlijnen zijn te vinden op MIA. (link)

Dit nieuwe ventilatieprotocol, de risicoanalyse ventilatie in schoolgebouwen en de meldingen van overschrijdingen via de QR-codes passen ook binnen de doelstelling van het aangepast Globaal Preventieplan (GPP) van stad Gent i.v.m. binnenklimaat. 

Tot slot kan ik u meegeven dat 39 locaties (scholen en kinderopvanginitiatieven) beschikken over een performant ventilatiesysteem. Bij 1 kinderdagverblijf is het ventilatiesysteem nog in bestelling en zal het binnenkort geplaatst worden. Dan zijn dat 40 locaties in totaal. Bij het antwoord zal ik een tabel voegen met een overzicht van de locaties.

Er zijn scholen waar reeds gekeken werd naar innovatieve technieken zoals het koppelen van de C02-meters en de ventilatie, zodat beiden zeer efficiënt kunnen worden ingezet en de energiefactuur beperkt wordt. Dit gebeurt al op 15 locaties. Deze worden eveneens vermeld in de tabel die ik in bijlage zal meesturen met dit antwoord. In een nieuwbouw wordt er altijd gekozen voor CO² gestuurde ventilatiesystemen. Bij verbouwingen realiseren we dit waar mogelijk. Uiteraard leren we uit de voorbije jaren – maar de realiteit is ook dat de meeste van onze gebouwen werden afgewerkt in een tijd waarin we nog nooit over COVID-19 hadden gehoord.  

 

 

Overzicht scholen en kinderdagverblijven met ventilatieysteem D

 

 

 KP

Adres

Gebouwnaam

Zone

WTW

CO2-sturing

11065

Abeelstraat 16

CVO Gent

voormalige turnzaal

neen

neen

11415

Alphonse de Hollainhof 1 

Kinderdagverblijf De Kleine Prins

volledige gebouw

ja

ja

11098

Bargiekaai 1

OKAN Toren van Babel / Het Spectrum / Academie de Kunstbr

Auditorium, turnzaal, kleedkamers, douches

neen

neen

11102

Bevrijdingslaan 1

Kinderdagverblijf De Bron

Volledig gebouw

ja

neen

11735

Blaisantvest 3

KDV Het Kinderpaleis

Volledig KDV

ja

neen

11076

Bommelstraat 24 

Freinetschool/Stibo De Boomgaard

Nieuwbouw (Burggravenlaan 251)

ja

ja

11811

Dapperheidstraat 1-2A 

Freinetschool Het Eiland (BS)

Volledig gebouw

ja

ja

11103

Drongensesteenweg 146

Basisschool De Octopus

Turnzaal/kleedkamers

neen

neen

11089

Emile Moysonlaan 2

KDV De Dolfijntjes

volledige gebouw

ja

neen

11728

Forelstraat 147

KDV De Bijendans

Volledig gebouw

ja

neen

11087

Francisco Ferrerlaan 42

Freinetschool De Tovertuin - Kinderdagverblijf/Stibo Domino

Achterbouw (Blok D)

ja

ja

11106

Gentstraat 212-214

BS De Letterdoos/STIBO+PT De Toverdoos/Academie

Refter en klassen (blok B tem F)

ja

neen

11363

Gijzelstraat 14

Ecologisch Centrum + Kinderboerderij De Campagne

Blok D

ja

neen

11085

Grensstraat 202

BS/ KLDV Daltonschool De Lotus / STIBO Groenweelde

Achterbouw (Blok C)

ja

neen

11110

Guldenmeers 2

KS+STIBO De Speurneus

slaapruimten

neen

neen

11341

Hippoliet Lammensstraat 6-10

Jenaplanschool/Stibo Hippo’s Hof

Volledig gebouw

ja

ja

11824

Hutsepotstraat 33

Kinderdagverblijf De Boekenmolen

Volledig gebouw

ja

neen

11636

Jozef II-straat 69

FS Mandala bis/vzw Toreken

Polyvalente zaal/turnzaal

neen

ja

11126

Jubileumlaan 215

Kleuterschool De Bollekens & Kinderdagverblijf/Stibo De Petteflat

Gelijkvloers dagverblijf (blok C)

ja

neen

11111

Jules de saint-Genoistraat 91-93

Basisschool De Sportschool - Peutertuin/Stibo t Klimopje

Nieuwbouw school (Blok E)

ja

neen

11816

Kompasplein 1-2

Muzische LeerThuis/Kinderdagverblijf Melopee

Volledig gebouw

ja

ja

11067

Lange Violettestraat 10-12

Hotelschool Gent / CVO Leerdorp

Grotendeels gebouw

ja

ja

11120

Maaltebruggestraat 185

Freinetschool/Stibo De Sterre-spits

Turnzaal blok C

ja

neen

11059

Meulesteedsesteenweg 390

Basisschool Victor Carpentier -KDV en STIBO De Rakkertjes

Turnzaal

neen

neen

11077

Moutstraat 50

Basisschool/Stibo De Klavertjes

Volledig gebouw

ja

ja

11664

Nachtegaalstraat 8-10

Kinderdagverblijf Het Nachtegaaltje

Volledig gebouw

ja

neen

11474

Neermeerskaai 2

Basisschool Bollekensschool

turnzaal /refter

neen

neen

11117

Olijfstraat 44

Stedelijk Internaat Kastanje

Keuken

neen

neen

11082

Oudenaardsesteenweg 74

Instituut Bert Carlier

Zwembad / schilders - tuinbouw / turnzaal / keuken

ja

neen

11070

Pollepelstraat 15-17

FS+STIBO De Harp/Internaat/huis vh kind

Refter

ja

neen

11092

Sint-Bernadettestraat 258

Freinetschool/Ibo Het Tandwiel

Volledig gebouw

ja

ja

1106800

Sint-Lievenspoortstraat 2

Buitengewoon Basisonderwijs De Zonnepoort - De Zonnewijzer

Nieuwbouw

ja

ja, deels

11116

Sint-Sebastiaanstraat 8

Basisschool/Stibo De Regenboog

Blok C (nieuwbouw), Turnzaal en refter (blok A)

ja

neen

11099

Slinke Molenstraat 26

BS De Piramide/STIBO+ KDV De Palmboom

Nieuwbouw (blok A)

ja

ja

11096

Sophie Van Akenstraat 1

KDV Sophie De Woelmuis

bovenverdieping

ja

ja

11388

Steenakker 250

Stedelijk Internaat Gent Kastanje

Blok D

ja

ja

11078

Steenakker 4

Freinetschool/Stibo Het Prisma

Nieuwbouw 

ja

neen

11118

Voordries 31

BS+STIBO 't Groen Drieske+KDV De Droomboom

Volledig gebouw

ja

ja

11813

Vossenkoer 7

KDV "De Bubbels"

volledige gebouw

ja

neen

11095

Wispelbergstraat 1

Atheneum Wispelberg

Nieuwbouw blok B (DBFM) en blok C, laboklassen blok D

ja

ja

Totaal

40


Aantal met WTW:

32

Aantal met CO2 sturing:


15

 

wo 23/11/2022 - 09:31