Terug
Gepubliceerd op 16/11/2022

2022_GR_00993 - Gent Zwijnaarde/Nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I /Sluiten van een concessieovereenkomst met AWV met betrekking tot grond aan de Ottergemsesteenweg - Goedkeuring

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_GR_00993 - Gent Zwijnaarde/Nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I /Sluiten van een concessieovereenkomst met AWV met betrekking tot grond aan de Ottergemsesteenweg - Goedkeuring 2022_GR_00993 - Gent Zwijnaarde/Nieuwe ontsluitingsweg binnen bedrijventerrein Gent Zuid I /Sluiten van een concessieovereenkomst met AWV met betrekking tot grond aan de Ottergemsesteenweg - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

{Bij concessie:}
  • Het Burgerlijk Wetboek, artikel 1712.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2000 werd het streefbeeld voor de R4-Zuid opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. 

Hierin is opgenomen dat het op- en afrittencomplex Gestichtstraat / Klaartestraat in Zwijnaarde wordt afgesloten bij het doortrekken van de R4-Zuid. 

Op die manier wordt al het economisch verkeer weggehaald uit de dorpskernen van Zwijnaarde en Nieuw-Gent. 

De bedrijven die nu via deze op- en afritten ontsluiten, krijgen hiertoe  een nieuwe toegang tot de R4.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om dit mogelijk te maken dient er van enkele eigenaars  grond te worden verworven.

Eén van de te verwerven schakels is eigendom van het Vlaams Gewest afdeling wegen en verkeer, afgekort AWV,  en is concreet nodig in functie van de aanleg van een fietspad.

Aangezien deze grond  deel uitmaakt van het openbaar domein van AWV, geeft deze  de grond in concessie aan de Stad en dit kosteloos en   voor de verlengbare duur van 10 jaar.

Het betreft concreet:

Gent Zwijnaarde 24ste afdeling

Een perceel grond  gelegen te 9052  Gent-Zwijnaarde, ter hoogte van de rotonde van de Ottergemsesteenweg-Zuid, R4, kadastraal bekend 24 ste afdeling sectie B zonder perceelnummer, zoals aangeduid in geel op het plan in bijlage 1.

 

Activiteit

ACO1510 Juridisch beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de concessieovereenkomst te sluiten met AWV voor de eigendom (deel van het openbaar domein), gelegen  te 9052  Gent-Zwijnaarde, ter hoogte van de rotonde van de Ottergemsesteenweg-Zuid, R4, kadastraal bekend 24 ste afdeling sectie B zonder perceelnummer, zoals aangeduid in geel op het plan in bijlage 1, voor de duur van 10 jaar ingaande vanaf de goedkeuring door de betrokken partijen  stilzwijgend verlengbaar voor een nieuwe periode van 1 jaar.