Terug
Gepubliceerd op 23/11/2022

2022_MV_00622 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Pendelfietsen stadspersoneel

commissie milieu, werk, personeel en FM (MPF)
di 22/11/2022 - 19:00 Hybride vergadering
Datum beslissing: di 22/11/2022 - 20:57
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Karin Temmerman; Mehmet Sadik Karanfil; Stephanie D'Hose; Jef Van Pee; Gert Robert; Cengiz Cetinkaya; Adeline Blancquaert; Patricia De Beule; Bert Misplon; Sonja Welvaert; Hafsa El-Bazioui; Fourat Ben Chikha; Ronny Rysermans; Tine Heyse; Bram Van Braeckevelt; Nicolas Vanden Eynden; Zeneb Bensafia; Jeroen Van Lysebettens; Emilie Peeters; Martine Verhoeve; Veli Yüksel; Tom Van Dyck

Afwezig

Gabi De Boever; Sven Taeldeman; Karlijn Deene; Anne Schiettekatte; Carl De Decker; Tom De Meester; Stijn De Roo; Yüksel Kalaz; Caroline Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Alana Herman; Karla Persyn; Anton Vandaele; Bart De Muynck; Emmanuelle Mussche; Anneleen Schelstraete; André Rubbens; Bart Tembuyser; Jeroen Paeleman

Secretaris

Tom Van Dyck
2022_MV_00622 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Pendelfietsen stadspersoneel 2022_MV_00622 - Mondelinge vraag van raadslid Sonja Welvaert: Pendelfietsen stadspersoneel

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Via Mia werd er naar het stadspersoneel gecommuniceerd dat het aanbod van pendelfietsen wordt stopgezet. Tegen de zomer van 2023 zou het personeel hun pendelfiets moeten inleveren of bestaat de mogelijkheid om deze over te kopen aan de restwaarde.

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Hafsa El-Bazioui

Tijdstip van indienen

di 15/11/2022 - 10:49

Toelichting

- Waarom de keuze om de pendelfietsen af te schaffen? 

- Hoeveel personeelsleden maken vandaag gebruik van de pendelfietsen? Hoeveel fietsen zijn er m.a.w. in gebruik?

- Wat is de kostprijs van de pendelfietsen en het onderhoud ervan? Graag de totale kostprijs en kostprijs per personeelslid.

- Hoeveel zou de totale fietsvergoeding bedragen voor al deze personeelsleden per jaar?

- Hoeveel euro zou er netto bespaard worden door deze beleidsmaatregel? Wat is m.a.w. de nettobesparing door de pendelfietsen te vervangen door een fietsvergoeding?

- Wat zal de impact zijn op de tewerkstelling? Over hoeveel contracten gaat dit bij de Fietsambassade? Hoeveel contracten bepaalde duur worden definitief stopgezet?


Bespreking

Antwoord

Dank voor uw vraag. De keuze om de pendelfietsen uit te doven, komt er na een evaluatie na 5 jaar van ons bedrijfsvervoersplan woon-werkverkeer. Een bijsturing van het plan uit 2017. We kozen bewust voor een vereenvoudiging in het aanbod en een hogere flexibiliteit in het keuzemoment (voorheen werd per jaar de keuze aangegeven). Bovendien volstond het investeringsbudget niet meer om vanaf 2024 het bestaande aanbod nog te garanderen.

Dit leidde tot de keuze om het huidige aanbod van pendelfietsen stop te zetten. Alle medewerkers die voor de fiets kiezen zullen de maximale kilometervergoeding ontvangen. Uiteraard hopen we dat het grote aantal medewerkers dat voor de fiets kiest voor woon-werkverkeer op peil blijft. We nemen daarvoor maatregelen die ik graag kort toelicht. 

Beste collega’s, ik ben mij ervan bewust dat voor een deel van de medewerkers de fiets het enige vervoermiddel is. Daarom was het voor mij ook een vereiste om een alternatief te bieden dat eveneens vervoersarmoede tegengaat. 

Medewerkers die op dit moment een pendelfiets in bruikleen hebben, zullen dus een kilometervergoeding ontvangen. Daarmee kunnen ze zelf kiezen hoe die in te zetten. 

We bieden vanuit de Stad enkele opties. Zij zullen ervoor kunnen kiezen om de pendelfiets die ze nu gebruiken over te kopen. Hoeveel de fiets zal kosten, hangt af van verschillende factoren. Elke medewerker zal een duidelijk voorstel krijgen. De berekening vertrekt van de netto aankoopkost die de Stad ooit betaalde, die is omwille van de grote aantallen relatief laag (daarover straks meer). Maar wie het bedrag niet kan betalen in de vastgelegde termijnen, kan na een laagdrempelig sociaal onderzoek bij SodiGent eventueel terecht voor een renteloze lening. 

We gingen ook in gesprek bij de Fietsambassade, tevens ook onderdeel van Groep Gent en eveneens een project in de sociale economie. Daar kunnen collega’s aan een voordelig tarief een fiets huren. In de huurprijs is ook het onderhoud inbegrepen. 

De fietsvergoeding bedraagt nu 0.25 cent/km. Dat is het maximum fiscaal vrijgesteld bedrag. Dit zal voor de overgrote meerderheid van de collega’s de kost van een huurfiets bij de fietsambassade dekken. Woon je op 2,5 km van het werk en werk je voltijds, dan kom je met de fietsvergoeding uit de kosten, voor een elektrische fiets is dan 10km.

Op vandaag maken een 1960 collega’s gebruik van een pendelfiets van de stad, 915 kozen voor een klassieke fiets, 1.045 voor een e-bike. De aankoop door de stad van een nieuwe e-bike bedraagt €1.900, voor een klassieke fiets is dat €400. 

Wat uw vraag betreft hoeveel de totale fietsvergoeding voor deze groep personeelsleden per jaar zou bedragen, kan ik meegeven dat dit op €250.000 werd begroot.

Voor het onderhoud van de fietsen wordt jaarlijks €196.000 voorzien. Samen met de beheerskost bij het Dienstenbedrijf Sociale Economie en bij de departementen HR en FM komen we op een aanzienlijke besparing binnen dit meerjarenplan van om en bij de 900.000 euro. Hierin is de stijging van de uitbetaalde kilometervergoeding aan wie vandaag een pendelfiets gebruikt al verrekend. Bovendien wordt een nieuwe investeringskost voor het vervangen van afgeschreven fietsen vermeden. 

De impact van deze maatregel op contracten bij de stad is gering: Het fietsatelier verlaagt het aantal sociale economiebanen met 2VTE en de omkadering en begeleiding met 0,1 VTE. Bij de departementen HR en FM verdwijnen er telkens 0,3 VTE administratieve medewerkers. Dit omdat we nog steeds heel wat fietsen zullen hebben voor verplaatsingen tijdens de werkuren, voor de scholen, voor de politie, etc. 

wo 23/11/2022 - 09:33